List/Grid

Monthly Archives: June 2013

Төлөвлөгөө батлах тухай

Төлөвлөгөө батлах тухай

Төлөвлөгөө батлах тухай

Дэд комисс байгуулах тухай

Дэд комисс байгуулах тухай

Дэд комисс байгуулах тухай

“Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнах тухай

“Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнах тухай

      “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнах тухай

Ой тэмдэглэхийг зөвшөөрөх тухай

Ой тэмдэглэхийг зөвшөөрөх тухай

Ой тэмдэглэхийг зөвшөөрөх тухай

Худалдан авах ажиллагааны хүний нөөцийг  2013-2016  онд  Хөгжүүлэх үндэсний  хөтөлбөр батлах тухай

Худалдан авах ажиллагааны хүний нөөцийг 2013-2016 онд Хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр батлах тухай

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙГ 2013-2016 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР  Нэг.  Нийтлэг үндэслэл  Монгол Улсын Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаанд оролцогч… Дэлгэрэнгүй… »

Мэргэжлийн хяналтын Тэргүүний ажилтан нэгээр нэмэгдлээ.

Мэргэжлийн хяналтын Тэргүүний ажилтан нэгээр нэмэгдлээ.

2013.06.13 Жил бүрийн 06 дугаар сарын эхний 7 хоногт Мэргэжлийн хяналтын ажилтны өдөр болдог. Энэ өдрөө угтаж системийн хэмжээнд төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлдэг уламжлалтай.

Төрийн  шагналд  дэмжих  тухай

Төрийн шагналд дэмжих тухай

Төрийн  шагналд  дэмжих  тухай Монгол Улсын “Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.8 дахь заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:   Уул уурхай, дулааны эрчим хүч,… Дэлгэрэнгүй… »

Шагналд дэмжих тухай

Шагналд дэмжих тухай

Шагналд дэмжих тухай   Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.8 заалтыг үндэслэн “Эхийн алдар” одонгоор шагнуулахаар ирүүлсэн эхчүүдийн холбогдох баримт бичгийг… Дэлгэрэнгүй… »

2012 оны тэргүүний малчин,  тариаланч шалгаруулах тухай

2012 оны тэргүүний малчин, тариаланч шалгаруулах тухай

2012 оны тэргүүний малчин, тариаланч шалгаруулах тухай Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 24 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Дүүргийн  удирдлагын  шагналын  төрөл, түүнийг олгох журам”-ын 2 дах заалтыг үндэслэн ТОГТООХ нь:… Дэлгэрэнгүй… »

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Ажлын хэсэг байгуулах тухай             Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэг, Сонгуулийн ерөнхий хороо, Үндэсний архивын газрын даргын хамтарсан 2008 оны 22/69 дүгээр тогтоол/тушаалаар батлагдсан… Дэлгэрэнгүй… »