List/Grid

Daily Archives: 8:15 am

Багануур дүүргийн гэр цэцэрлэгүүдийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийсэн тухай

Багануур дүүргийн гэр цэцэрлэгүүдийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийсэн тухай

  Шалгалтанд хамрагдсан цэцэрлэгүүдийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөл, хүүхдийн тоглоом, хоол, хүнсний аюулгүй байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгөх, шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах арга хэмжээ авах,

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Иргэнд өмчлүүлэх газрынзориулалт: Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар  /1-удааүнэгүй/ Аж ахуйн зориулалтаар

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах  өдрийн   баярын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын үйл ажиллагааны хөтөлбөр

  Хугацаа Хөтөлбөр   5 дугаар сарын 29-31 V/30 0-1 насны нярай хүүхдүүдэд баярын бэлэг гардуулах   V/30 Эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд баярын бэлэг гардуулах/хороодоор   V/31 Хөгжлийн бэрхшээлтэй, хагас бүтэн… Дэлгэрэнгүй… »

99 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасчээ

99 жолоочийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хасчээ

Багануур дүүргийн цагдаагийн хэлтэс 2013 оны эхний 4 сард нийт 996 гомдол мэдээлэл хүлээн авсны 254 буюу 25% нь гэмт хэргийн, 742 буюу 75% нь захиргааны зөрчлийн гомдол мэдээлэл байлаа…. Дэлгэрэнгүй… »