List/Grid

Daily Archives: 10:47 am

Хүүхдүүдийн гаргасан санал ажил хэрэг болоход анхаарах хэрэгтэй байна

Хүүхдүүдийн гаргасан санал ажил хэрэг болоход анхаарах хэрэгтэй байна

Энэ оны гуравдугаар сарын 13-ны өдөр шийдвэр гаргах төвшинд өсвөр насныхны оролцоог нэмэгдүүлэх, хүүхдэд ээлтэй орчныг бий болгоход тэдний санал санаачлагыг тусгах зорилгоор

Ажил олгогч “Тулга проспер”ххк-ны захиалгын дагуу 2013.05.08-наас 05 сарын 22-ыг дуустал хугацаанд барилгын засал чимэглэлчиний мэргэжлээр ажил мэргэжилгүй 28 иргэнийг хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалтанд хамруулан сургаж байна. Сургалтыг хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн өмч газрын харилцааны албаны мэдээлэл

Багануур дүүргийн өмч газрын харилцааны албаны мэдээлэл

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газрын талаар баримталж буй төрийн бодлого, газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, эрчимжүүлэх, хяналтыг сайжруулах, илэрч буй зөрчлийг арилгах, газрын харилцаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн мэдээллийг ил тод… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн эрүүгийн болон  хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээлэл

Багануур дүүргийн эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдлын мэдээлэл

Тус цагдаагийн хэлтэс өнгөрсөн 14 хоногт иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагуудаас нийт 132 гомдол мэдээлэл хүлээн авч шалгаснаас гэмт хэргийн шинжтэй 29 гомдол мэдээлэл байна. Үүнээс хулгайн гэм т хэрэг… Дэлгэрэнгүй… »