List/Grid

Daily Archives: 9:15 am

Мөнгөн ус алдагдсан байна.

Мөнгөн ус алдагдсан байна.

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн III хороо бүр тодруулбал Сансарын тунелийн 51 дүгээр байрны орцонд 10 цагийн орчим мөнгөн ус алдагдсан гэх дуудлага Онцгой байдлын ерөнхий газар ирсэн байна. Дуудлагын дагуу Аврах… Дэлгэрэнгүй… »

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай газруудад хамтарсан хяналт хийлээ.

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай газруудад хамтарсан хяналт хийлээ.

2013.05.10 Багануур дүүргийн Засаг даргын баталсан удирдамжийн дагуу дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд Монгол Улсын “Ариун цэврийн тухай”, “Хог хаягдлын тухай”, “Усны тухай”… Дэлгэрэнгүй… »

Лаваар бүрсэн жимс жимсгэнийг хэрхэн хэрэглэх вэ?

Лаваар бүрсэн жимс жимсгэнийг хэрхэн хэрэглэх вэ?

Манай улс цаг уурын онцлогоос хамааран жимс жимсгэнэ тарьж ургуулах боломжгүй тул эдгээр бүтээгдэхүүнийг 100% шахам импортоор оруулж ирэн хүнсэндээ хэрэглэдэг.

Боловсролын байгууллагууд дараахь зүйлийг заавал хэвшүүлнэ

Боловсролын байгууллагууд дараахь зүйлийг заавал хэвшүүлнэ

2013 онд Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагааны шинэчлэлийн хүрээнд боловсролын байгууллагуудад дараах зүйлсийг хэвшүүлэн ажиллахаар төлөвлөгдсөн.

Хөдөлмөрийн тухай” хуулиар хэрэгжүүлж, хэвшүүлсэн байх Зөвлөмж

Хөдөлмөрийн тухай” хуулиар хэрэгжүүлж, хэвшүүлсэн байх Зөвлөмж

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн явцад “Хөдөлмөрийн тухай”, ”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай” хуулиудын хэрэгжилт, хөдөлмөрийн  стандартын мөрдөлтын байдлыг  шалгахад хөдөлмөрийн гэрээний 42 хувь, хөдөлмөр зохион байгуулалтын… Дэлгэрэнгүй… »

Хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар зөвлөж байна

Хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар зөвлөж байна

Асуулт: Хөдөлмөрийн гэрээг заавал байгуулах ёстой юу? Хариулт: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд “Хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулаагүй тохиолдолд ажилтнаас ажил үүрэг гүйцэтгэхийг шаардаж болохгүй” гэж хуульчилсан байгаа. Хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахгүй… Дэлгэрэнгүй… »

Мөнгөн ус алдагдсан байна.

Мөнгөн ус алдагдсан байна.

Хишиг-уул ХК-ний үйл ажиллагаанд түрээслэгчдийн гомдлын дагуу шалгалт хийлээ

Хишиг-уул ХК-ний үйл ажиллагаанд түрээслэгчдийн гомдлын дагуу шалгалт хийлээ

Дүүргийн 1 дүгээр хороонд байршилтай “Хишиг уул ХК”-ийн харъяа “Хэрлэн” худалдааны төвийн түрээсийн талбайн хураамж өндөр, тус компанийн удирдлагуудын зүгээс түрээслэгчдэд дарамт ихтэй ханддаг тухай 

Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор  Багануур дүүргийн  худалдааны салбарт ТХҮХ-ээс хийсэн   ажлын тайлан

Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Багануур дүүргийн худалдааны салбарт ТХҮХ-ээс хийсэн ажлын тайлан

“Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийг сурталчлан таниулах зорилгоор 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр дүүргийн бүх худалдааны салбарынханд ЗДТГ дээр сургалт зохион байгуулж 150 ААН,  иргэнийг хамруулсан . Дүүрэгт “Тамхи… Дэлгэрэнгүй… »

Тус дүүрэгт нийтийн халуун усны үйлчилгээ явуулдаг цэгүүдэд аттестатчлал хийлээ

Тус дүүрэгт нийтийн халуун усны үйлчилгээ явуулдаг цэгүүдэд аттестатчлал хийлээ

Монгол улсын “Халуун усны үйлчилгээ MNS 5163:2002” стандарт, ”Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулах, өнөөгийн түвшинг тогтоох, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл