List/Grid

Daily Archives: 11:07 am

Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Хог хаягдлын хураамжийн төлбөрийг  хэрхэн төвлөрүүлэх тухай хэлэлцүүлэг боллоо

Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Хог хаягдлын хураамжийн төлбөрийг хэрхэн төвлөрүүлэх тухай хэлэлцүүлэг боллоо

2012 онд батлагдсан “Хог хаягдлын тухай хууль”, НИТХ-ын 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор хог хаягдлын хураамж нь орон нутгийн төсвийн орлогын нэг төрөл байх, үйлчилгээний төлбөр хураамжийг төвлөрүүлэх эрх үүргийг… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж байна.

Багануур дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж байна.

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 1194 хүнийг бүртгэж програмд оруулж  47,7%-ийн,сайн дурын даатгалын үйл ажиллагааны 740 хүнийг хамруулж 48%-ийн,нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг  сурталчилах… Дэлгэрэнгүй… »

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс “Архидан согтууруулахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” чиглэлээр хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна.

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс “Архидан согтууруулахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” чиглэлээр хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна.

 

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс нөөцийн махны хадгалалт, жижиглэн савлалт, нийлүүлэлт, худалдан борлуулалтанд хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс нөөцийн махны хадгалалт, жижиглэн савлалт, нийлүүлэлт, худалдан борлуулалтанд хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалтыг хийлээ

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалтыг хийлээ