List/Grid

Daily Archives: 9:04 am

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  /2013  оны 4-р сарын 30-ны байдлаар /

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /2013 оны 4-р сарын 30-ны байдлаар /

Дүүргийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 25 байгууллага, санд өссөн дүнгээр нийт 3 тэрбум 696 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосоны 32,4 хувь буюу 1 тэрбум 198 сая төгрөгийн санхүүжилтийг … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүрэгт Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг зохион явагдлаа

Багануур дүүрэгт Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг зохион явагдлаа

Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс нь ОБЕГ-ын  1/1088 дугаар албан бичиг, НОБГ-ын даргын А39 дүгээр тушаалыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2013 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр Багануур Зүүн өмнөд бүсийн … Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц,  ажлын байр / албан тушаал/-ын жагсаалт

Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, ажлын байр / албан тушаал/-ын жагсаалт

Нэг. Удирдлага:
 
Нэг. Дүүргийн удирдлагууд:
 
–       Засаг даргын улс төрийн зөвлөх
–       Эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт хариуцсан Засаг даргын орлогч
–       Хот, нийтийн аж ахуй, тохижилт хариуцсан Засаг даргын орлогч
–       Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан … Дэлгэрэнгүй… »