List/Grid

Daily Archives: 6:54 am

Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс боловсролын байгууллагуудад сургалт зохион байгуулсан байна

Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс боловсролын байгууллагуудад сургалт зохион байгуулсан байна

Боловсролын байгууллагуудын ажил олгогч, ажилтан нарт Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын үйл ажиллагааны өөрчлөлт, шинэчлэлтийн бодлогыг сурталчлан, таниулах, “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт, “Аж ахуйн нэгж, байгууллагад дотоод хяналтыг… Дэлгэрэнгүй… »

Мэргэжлийн хяналтын Хэлтсээс мэдээлж байна

Мэргэжлийн хяналтын Хэлтсээс мэдээлж байна

          Нэг. Сургалт сурталчилгаа: Сургалтыг дараахь 5 чиглэлээр зохион байгуулсан. Байгууллагын сургалт: Шалгалтанд хамрагдсан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд байгууллагын 9 удаагийн сургалтыг 13 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 438 иргэнийг хамруулан… Дэлгэрэнгүй… »