List/Grid

Monthly Archives: May 2013

Хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар зөвлөж байна

Хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар зөвлөж байна

Асуулт: Хөдөлмөрийн гэрээг заавал байгуулах ёстой юу? Хариулт: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд “Хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр байгуулаагүй тохиолдолд ажилтнаас ажил үүрэг гүйцэтгэхийг шаардаж болохгүй” гэж хуульчилсан байгаа. Хөдөлмөрийн гэрээг байгуулахгүй… Дэлгэрэнгүй… »

Мөнгөн ус алдагдсан байна.

Мөнгөн ус алдагдсан байна.

Хишиг-уул ХК-ний үйл ажиллагаанд түрээслэгчдийн гомдлын дагуу шалгалт хийлээ

Хишиг-уул ХК-ний үйл ажиллагаанд түрээслэгчдийн гомдлын дагуу шалгалт хийлээ

Дүүргийн 1 дүгээр хороонд байршилтай “Хишиг уул ХК”-ийн харъяа “Хэрлэн” худалдааны төвийн түрээсийн талбайн хураамж өндөр, тус компанийн удирдлагуудын зүгээс түрээслэгчдэд дарамт ихтэй ханддаг тухай 

Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор  Багануур дүүргийн  худалдааны салбарт ТХҮХ-ээс хийсэн   ажлын тайлан

Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Багануур дүүргийн худалдааны салбарт ТХҮХ-ээс хийсэн ажлын тайлан

“Тамхины хяналтын тухай хууль”-ийг сурталчлан таниулах зорилгоор 2013 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдөр дүүргийн бүх худалдааны салбарынханд ЗДТГ дээр сургалт зохион байгуулж 150 ААН,  иргэнийг хамруулсан . Дүүрэгт “Тамхи… Дэлгэрэнгүй… »

Тус дүүрэгт нийтийн халуун усны үйлчилгээ явуулдаг цэгүүдэд аттестатчлал хийлээ

Тус дүүрэгт нийтийн халуун усны үйлчилгээ явуулдаг цэгүүдэд аттестатчлал хийлээ

Монгол улсын “Халуун усны үйлчилгээ MNS 5163:2002” стандарт, ”Нийслэлийн худалдаа үйлчилгээний нийтлэг журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулах, өнөөгийн түвшинг тогтоох, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, цаашид авч хэрэгжүүлэх үйл

Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Хог хаягдлын хураамжийн төлбөрийг  хэрхэн төвлөрүүлэх тухай хэлэлцүүлэг боллоо

Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Хог хаягдлын хураамжийн төлбөрийг хэрхэн төвлөрүүлэх тухай хэлэлцүүлэг боллоо

2012 онд батлагдсан “Хог хаягдлын тухай хууль”, НИТХ-ын 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор хог хаягдлын хураамж нь орон нутгийн төсвийн орлогын нэг төрөл байх, үйлчилгээний төлбөр хураамжийг төвлөрүүлэх эрх үүргийг… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж байна.

Багануур дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж байна.

Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 1194 хүнийг бүртгэж програмд оруулж  47,7%-ийн,сайн дурын даатгалын үйл ажиллагааны 740 хүнийг хамруулж 48%-ийн,нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааг  сурталчилах… Дэлгэрэнгүй… »

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс “Архидан согтууруулахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” чиглэлээр хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна.

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс “Архидан согтууруулахтай тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх” чиглэлээр хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна.

 

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс нөөцийн махны хадгалалт, жижиглэн савлалт, нийлүүлэлт, худалдан борлуулалтанд хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс нөөцийн махны хадгалалт, жижиглэн савлалт, нийлүүлэлт, худалдан борлуулалтанд хяналт шалгалтыг тогтмол хийж байна

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалтыг хийлээ

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтсээс “Үдийн цай” хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалтыг хийлээ