List/Grid

Daily Archives: 12:16 pm

Нэг хүний тус нөгөө хүний амьдралыг өөрчлөх агуу хүчтэй

Нэг хүний тус нөгөө хүний амьдралыг өөрчлөх агуу хүчтэй

Энэ сарын 01-нээс эхлэн дүүргийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил хамгааллыг дээшлүүлэх зорилгоор “Оролцоог бодит болгоё” сарын аяныг зохион байгуулж байна.