List/Grid

Daily Archives: 3:08 am

Цахим сүлжээнд тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам

Цахим сүлжээнд тендерийн урилга, үр дүнг зарлан мэдээлэх журам

Сангийн сайдын  2006 оны 02 дугаар
сарын 20-ний өдрийн 55 тоот
тушаалын хоёрдугаар хавсралт
Нэг. Зорилго
1.1. Төрөөс худалдан авч буй бараа, ажил, үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгох тендер шалгаруулалтын мэдээллийг Засгийн газрын худалдан авах ажиллагааны … Дэлгэрэнгүй… »