List/Grid

Monthly Archives: April 2013

Зөөврийн торх хүлээлгэн өгөв.

Зөөврийн торх хүлээлгэн өгөв.

“Тогтвортой Амьжиргаа-2” төслөөс төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд Онцгой байдлын албаны бэлтгэл бэлэн байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор ой, хээрийн болон томоохон гал түймрийн үед ашиглах цэвэр усны зөөврийн торхыг… Дэлгэрэнгүй… »

Тамхигүй орчин

Тамхигүй орчин

Тамхи татахыг хориглосон анхааруулах тэмдгийн загвар батлагдан гарлаа Загварыг  ЭНДЭЭС үзнэ үү.

“Тамхины хяналтын тухай хууль” 03 сарын 01-нээс хэрэгжиж эхлэнэ

“Тамхины хяналтын тухай хууль” 03 сарын 01-нээс хэрэгжиж эхлэнэ

Тамхины хэрэглээ, дам тамхидалтаас үүдэлтэй сөрөг үр дагавраас хүн амыг хамгаалах зорилго бүхий тамхины хяналтын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон төр, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын хооронд үүсэх… Дэлгэрэнгүй… »