Дотоод аудитын алба – БАГАНУУР ДҮҮРЭГ http://bnd.ub.gov.mn АВИЛГАГҮЙ БАГАНУУР ХОТЫН ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ ИРГЭД Mon, 18 Mar 2019 09:20:17 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 http://bnd.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/11/cropped-7150edc4-4507-458d-811f-0dd1f89e1c2c-32x32.png Дотоод аудитын алба – БАГАНУУР ДҮҮРЭГ http://bnd.ub.gov.mn 32 32 ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2019 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАГДЛАА. http://bnd.ub.gov.mn/?p=30784 http://bnd.ub.gov.mn/?p=30784#respond Mon, 18 Mar 2019 09:20:17 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=30784

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=30784 0
Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын жилийн ажлын тайланг хорооны хурлаар хэлэлцэн, “ХАНГАЛТТАЙ ” гэж дүгнэлээ. http://bnd.ub.gov.mn/?p=30779 http://bnd.ub.gov.mn/?p=30779#respond Mon, 18 Mar 2019 09:19:26 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=30779 Дэлгэрэнгүй... »]]> Дүүргийн Засаг даргаар ахлуулсан Дотоод аудитын хорооны ээлжит 02 дугаар хурлаар Дотоод аудитын алба нь сүүлийн хагас жил хийсэн хяналт шалгалтын тайлан, аудитын үр дүнг танилцуулсан бөгөөд 2018 онд төлөвлөгөөт нийт 18 байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд 1152693,0 мянган төгрөгийн зөрчлийг илрүүлж, илүү зарцуулсан төсвийг тухайн байгууллагын холбогдох дансанд 8,617.5 мянган төгрөгийг буцаан төвлөрүүлэн төсвийг хохиролгүй болгох, дотоод аудитын үр дүнг дээшлүүлэх, тухайн байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаа, засаглалын үүргийг сайжруулахад чиглэж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмжийг давхардсан тоогоор 199 төрлөөр өгсөн байна.
Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын жилийн ажлын тайланг хорооны хурлаар хэлэлцэн, “ХАНГАЛТТАЙ ” гэж дүгнэлээ.

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=30779 0
2017 оны батлагдсан төлөвлөгөө http://bnd.ub.gov.mn/?p=29280 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29280#respond Thu, 10 Jan 2019 03:55:01 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29280

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=29280 0
Багануур дүүргийн Дотоод аудитын албаны 2017 оны хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил http://bnd.ub.gov.mn/?p=29277 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29277#respond Thu, 10 Jan 2019 03:52:46 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29277 Дэлгэрэнгүй... »]]> №              Зөрчлийн төрөл Зөрчлийн          дүн      Зөрчилд хамаарах

байгууллага 1 Албан томилолтын баримтын бүрдэл дутуу, засвартай          1,955.0 Гүн галуутай, 194, 235-р цэцэрлэг, Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх 2 Анхан шатны баримтгүй, бүрдэл дутуу баримтаар гүйлгээ хийсэн  

38,047.4  194-р, 235-р цэцэрлэг, Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх 3 Бараа материалын тооцооны дансанд орлого аваагүй, шууд зардлаар бүртгэсэн          8,021.6 Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх, Биваангирд 4 Бусад        12,710.3 5 Дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагаа сул Боловсрол цогцолбор, 125-р сургууль, Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх 6 Зардлыг тайлан хооронд зөрүүтэй тайлагнасан.        29,358.5 Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх 7 Хөрөнгө бүртгэлд авах, актлах /НИТХ-н тогтоол №66 2014, ТБОНӨТХууль/        21,404.3 Гүн галуутай, 125-р сургууль,  194-р цэцэрлэг 8 Цалин хөлс, нэмэгдэл, ээлжийн амралтын тооцоо        43,433.3  Гүн галуутай, 194-р, 235-р цэцэрлэг, Ач Элбэрэл, Энэрэлт-Өлзий, Энх-Өрх 9 Шилэн дансны мэдээлэл хугацаа хоцорч (43) байршуулсан, мэдээлээгүй (5)          5,820.2 Гүн галуутай, 125-р сургууль,  194, 235, 193-р цэцэрлэг Зөрчлийн нийт дүн  

160,750.6 10 Хөрөнгийн тооллого, тооцоо нийлсэн акт үйлдээгүй    4,033,823.9 194, 235, 193-р цэцэрлэг, Ач Элбэрэл ]]> http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=29277 0 Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн Нийцлийн аудитын тайлан 2018 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29274 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29274#respond Thu, 10 Jan 2019 03:49:26 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29274 Нийцлийн аудитын дүгнэлт 2018

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=29274 0
Ерөнхий хяналтын сонсголд мэдээлэл хийлээ. http://bnd.ub.gov.mn/?p=29272 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29272#respond Thu, 10 Jan 2019 03:46:43 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29272 Дэлгэрэнгүй... »]]> Дүүргийн хамрах хүрээний байгууллагад Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлын хүрээнд 2018 оны мэдээллээ байршуулсан байдалд сар, улирал бүр дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж, Сангийн яам болон НДАА-нд улирал бүр нэгдсэн мэдээ өгсөн ба дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай хуралдаанд  2 удаа танилцуулсан. Дүүргийн ИТХ, ТББ-аас зохион байгуулсан Ерөнхий хяналтын сонсголд “Шилэн дансны хууль”-ийн хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг дүүргийн иргэдэд  өглөө.

 

Нийслэл дэх Төрийн аудитын газраас “Шилэн дансны хууль”- ийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын дүгнэлтээр Багануур дүүрэг зөрчилгүй гэсэн дүгнэлт авсан.

 

 

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=29272 0
Сангийн яамтай хамтран сургалт зохион байгууллаа. http://bnd.ub.gov.mn/?p=29263 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29263#respond Thu, 10 Jan 2019 03:45:11 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29263 Дэлгэрэнгүй... »]]> Сангийн яамны Санхүүгийн хяналт,эрсдэлийн удирдлагын газартай хамтран “ Дотоод аудитын тухай ойлголт”, ” Дотоод хяналт шалгалтыг байгууллагадаа хэрхэн хэрэгжүүлэх” талаар сургалтыг 10 дугаар 04-ний өдөр зохион байгуулж сургалтад 37 байгууллагын 95 албан хаагч хамрагдахаас   28 байгууллагын 72  албан хаагч амжилттай оролцлоо.

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=29263 0
Дотоод аудитын албаны 2018 оны төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт http://bnd.ub.gov.mn/?p=29260 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29260#respond Thu, 10 Jan 2019 03:41:59 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29260 Дэлгэрэнгүй... »]]>  

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн үүрэг болгосон буюу тусгайлсан төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтууд:

Жилийн эцсийн байдлаар  ТЕЗ-ийн захирамжаар үүрэг болгосон тусгайлсан  аудитын ажил 2, Сангийн яамны нэгдсэн удирдамжийн дагуу 1 нийт 3 төлөвлөгөөт бус хяналт, шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.   Үүнд:

  1. МУ-ын Сангийн яамны нэгдсэн удирдамжийн дагуу дүүргийн Татварын хэлтсийн 2016, 2017 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт, шалгалтыг хийж гүйцэтгэн нийт                       400,9 сая.төгрөгийн /тайлагнал, бүртгэл тооцооллын 29,4 сая.төгрөг, маргаантай холбоотой 371,5 сая.төгрөг/-ийн зөрчлийг илрүүлж, цаашид давтан гаргахгүй байх зөвлөмжийг хүргүүлэн ажлын тайлан буюу шалгалтын тэмдэглэлийг Сангийн яаманд өгч нэгтгүүлэн, тухайн байгууллагад хүргүүлж ажиллалаа.
  2. Дүүргийн Засаг даргын үүрэг болгосноор “Гүн галуутай” цогцолбор сургуулийн 2018 оны 1-р сарын НДШ-ийн гүйлгээнд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж Төрийн сангийн шинэчлэлтэй холбоотой саатлаас болж 2-р сар дуустал дансны хуулга гарахгүй байснаас сургуулийн сар бүрийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийн мэдээний эцсийн үлдэгдлийн дүн дансны хуулгын дүнгээс зөрүүтэй гарсан зөрчлийг илрүүлэн удирдлага болон  холбогдох албан хаагчдад танилцууллаа.
  3. Засаг даргын 2018 оны А/222 дугаар захирамжийн дагуу дүүргийн ОНХС-ийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдсэн “Гүн галуутай” гудамжны явган хүний зам талбайн тохижилт”-ын ажилд хяналт шалгалт хийж шалгалтаар төсвийн хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулж, гэрээ хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцлагагүй зохион байгуулж, талууд биелэлтийг үнэн зөв хангаж ажиллаагүй зэрэг зөрчлийг ирүүлсэн. Илэрсэн асуудлын талаар дүгнэлт, зөвлөмж гаргаж дүүргийн Засаг даргын удирдлагын зөвлөлд танилцуулаад байна.

 

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=29260 0
Дотоод аудитын албаны 2018 онд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалт http://bnd.ub.gov.mn/?p=29235 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29235#respond Thu, 10 Jan 2019 03:40:17 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=29235 Дэлгэрэнгүй... »]]> Тус онд эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлалыг шинэчлэн боловсруулж Албаны даргын  2018 оны А/02 дугаар тушаалаар баталсан. Дүүргийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хамрах хүрээний  27 байгууллагуудын эрсдэлийн түвшинг 1-р улиралд үнэлэн үзэхэд  их эрсдэлтэй -10, дунд эрсдэлтэй-12, бага эрсдэлтэй -6 байгууллага байна. Эрсдэлийн ангилалаар дүгнэсэн үзүүлэлтээс түүвэрлэн их, дунд эрсдэлтэй байгууллагуудад 2018 онд дотоод аудит хийх хяналт, шалгалтын жилийн төлөвлөгөөг батлуулсан.

2018 онд хийсэн төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг хүснэгтээр харуулбал:

                                                                                                              /мянган төгрөгөөр/

Төлөвлөгөөт Аудитад хамрагдах хугацаа Зөрчил Зөвлөмж Хяналт шалгалтын явц
1 Энх-Өрх  ӨЭМТ 2017             6719.8        9 100 %
2 Энэрэлт- Өлзий  ӨЭМТ 2017          34673.0       21 100 %
3 Ач-Элбэрэл ӨЭМТ 2017             1376.3       22 100 %
4 Биваангирд ӨЭМТ 2017          70783.5       12 100 %
5 Эрүүл мэндийн төвийн 2017      597,283.2       13 100 %
6 131-р  цэцэрлэгийн 2018            3850.7         7 100 %
7 142-р  цэцэрлэгийн 2018             6379.1         3 100 %
8 241-р  цэцэрлэгийн 2018            8473.6          7 100 %
9 Тээвэр зохицуулалтын албаны 2018         96,297.8        10 100 %
10 Албан бус Насан туршийн боловсролын төвийн 2018            4534.8       7 100 %
11 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн 2018            9438.5      10 100 %
12 Худалдан авах ажиллагааны албаны 2018             1361.6      9 100 %
13 ЕБС, СӨБ-ийн үр дүнгийн урамшуулал, ур чадварын нэмэгдэл 2018         34,743.9      4 100 %
14 Засаг даргын Тамгын газар 2018        199,341.3     35 100 %
15 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018         52,807.7       3 100 %
16 ТЕЗ-ийн хамрах хүрээний          27 байгууллагуудын “Дотоод хяналтын нэгж”-д 2018                       –        4 100 %
17 Багануур-Ус ОНӨААТҮГ 2018                       –        3 100%
18 Багануур тохижилт ОНӨААТҮГ 2018                       – 80%
Нийт   1,128,064.8       179
]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=29235 0
Дотоод аудитын албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын ажлын төлөвлөгөөний хуваарь http://bnd.ub.gov.mn/?p=27212 http://bnd.ub.gov.mn/?p=27212#respond Thu, 05 Jul 2018 01:44:12 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=27212

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=27212 0