Б ТУШААЛ – БАГАНУУР ДҮҮРЭГ http://bnd.ub.gov.mn АВИЛГАГҮЙ БАГАНУУР ХОТЫН ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ ИРГЭД Mon, 12 Jun 2017 11:19:11 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 http://bnd.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/11/cropped-7150edc4-4507-458d-811f-0dd1f89e1c2c-32x32.png Б ТУШААЛ – БАГАНУУР ДҮҮРЭГ http://bnd.ub.gov.mn 32 32 Б/83 Э.Золзаяад жирэмсэний болон амаржсаны амралт олгох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=24675 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24675#respond Mon, 12 Jun 2017 11:19:11 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24675

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=24675 0
Б/69 Э.Золзаяад ээлжийн амралт олгох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=24672 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24672#respond Mon, 12 Jun 2017 11:17:32 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24672

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=24672 0
Б/73 Б.Болдбаатарт ээлжийн амралт олгох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=24669 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24669#respond Mon, 12 Jun 2017 11:16:19 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24669

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=24669 0
Б/61 Б.Уранжаргалд жирэмсэний болон амаржсаны амралт олгох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=24666 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24666#respond Mon, 12 Jun 2017 11:14:41 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24666

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=24666 0
Б/44 Б.Цогзолмаад жирэмсэний чөлөө олгох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=24663 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24663#respond Mon, 12 Jun 2017 11:05:22 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24663

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=24663 0
Б/33 Н.Оюунтуяад хүүхэд хөхүүлэх, асрах завсарлага нэмж олгох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=24660 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24660#respond Mon, 12 Jun 2017 10:51:04 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=24660

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=24660 0
Б177 Шагнах тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=23022 http://bnd.ub.gov.mn/?p=23022#respond Fri, 30 Dec 2016 13:02:29 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=23022

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=23022 0
Б175 Нүүрсний хөнгөлөлтөд зориулж тусламж олгох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=23018 http://bnd.ub.gov.mn/?p=23018#respond Fri, 30 Dec 2016 13:01:22 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=23018

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=23018 0
Б173 Б.Доржмаад сургалтын зардал олгох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=23015 http://bnd.ub.gov.mn/?p=23015#respond Fri, 30 Dec 2016 12:59:36 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=23015

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=23015 0
Б148 Д.Ариунзулд жирэмсэний чөлөө олгох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=23012 http://bnd.ub.gov.mn/?p=23012#respond Fri, 30 Dec 2016 12:58:03 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=23012

]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=23012 0