А ЗАХИРАМЖ – БАГАНУУР ДҮҮРЭГ http://bnd.ub.gov.mn АВИЛГАГҮЙ БАГАНУУР ХОТЫН ЭРХ ЧӨЛӨӨТЭЙ ИРГЭД Fri, 27 Dec 2019 10:25:52 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.2 http://bnd.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/11/cropped-7150edc4-4507-458d-811f-0dd1f89e1c2c-32x32.png А ЗАХИРАМЖ – БАГАНУУР ДҮҮРЭГ http://bnd.ub.gov.mn 32 32 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32605 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32605#respond Fri, 27 Dec 2019 10:25:52 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32605
]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32605 0
Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32512 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32512#respond Mon, 25 Nov 2019 12:07:35 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32512
]]>
http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32512 0
А/91 Дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32262 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32262#respond Fri, 29 Mar 2019 03:07:20 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32262 01-72Download ]]> http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32262 0 А/90 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32258 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32258#respond Fri, 29 Mar 2019 03:00:31 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32258 01-71Download ]]> http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32258 0 А/89 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32254 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32254#respond Fri, 29 Mar 2019 02:56:33 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32254 01-70Download ]]> http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32254 0 А/88 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32250 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32250#respond Fri, 29 Mar 2019 02:54:54 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32250 01-69Download ]]> http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32250 0 А/87 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32246 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32246#respond Fri, 29 Mar 2019 02:53:18 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32246 01-68Download ]]> http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32246 0 А/86 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32243 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32243#respond Fri, 29 Mar 2019 02:51:45 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32243 01-67Download ]]> http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32243 0 А/85 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32239 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32239#respond Fri, 29 Mar 2019 02:49:58 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32239 01-66Download ]]> http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32239 0 А/84 Ажлын хэсэг байгуулах тухай http://bnd.ub.gov.mn/?p=32235 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32235#respond Fri, 29 Mar 2019 02:48:22 +0000 http://bnd.ub.gov.mn/?p=32235 01-65Download ]]> http://bnd.ub.gov.mn/?feed=rss2&p=32235 0