List/Grid

ДОТООД АУДИТЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ Subscribe to ДОТООД АУДИТЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2021 оны Аудитын жилийн төлөвлөгөө

2021 оны Аудитын жилийн төлөвлөгөө

Дотоод аудитын албаны 2020 оны хяналт шалгалтын тайланг дүгнэх тухай Дотоод аудитын хорооны тогтоол

Дотоод аудитын албаны 2020 оны хяналт шалгалтын тайланг дүгнэх тухай Дотоод аудитын хорооны тогтоол

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын жилийн ажлын тайланг хорооны хурлаар хэлэлцэн, “ХАНГАЛТТАЙ ” гэж дүгнэлээ.

Дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх Дотоод аудитын албаны 2018 оны хяналт, шалгалтын жилийн ажлын тайланг хорооны хурлаар хэлэлцэн, “ХАНГАЛТТАЙ ” гэж дүгнэлээ.

Дүүргийн Засаг даргаар ахлуулсан Дотоод аудитын хорооны ээлжит 02 дугаар хурлаар Дотоод аудитын алба нь сүүлийн хагас жил хийсэн хяналт шалгалтын тайлан, аудитын үр дүнг танилцуулсан бөгөөд 2018 онд төлөвлөгөөт… Дэлгэрэнгүй… »

Дотоод аудит-2016 уламжлалт спорт тэмцээн боллоо

Дотоод аудит-2016 уламжлалт спорт тэмцээн боллоо

      Сангийн яамны Төсвийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын газар, Нийслэл, дүүргийн Дотоод аудитын албадын дунд “Дотоод аудит-2016” спортын уламжлалт тэмцээн 5 дугаар сарын 07-ны өдөр Налайх дүүрэгт болж өнгөрлөө…. Дэлгэрэнгүй… »