List/Grid

Дотоод аудитын алба Subscribe to Дотоод аудитын алба

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НИЙСЛЭЛИЙН 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НИЙСЛЭЛИЙН 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

АВЛИГЫН ЭСРЭГ НИЙСЛЭЛИЙН 2017 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ   Төрийн хяналт шалгалтын ил тод нээлттэй байдлыг хангах ажлын хүрээнд: Тухайн жилд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад явуулах хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг баталж цахим… Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2017 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Дотоод аудит-2016 уламжлалт спорт тэмцээн боллоо

Дотоод аудит-2016 уламжлалт спорт тэмцээн боллоо

      Сангийн яамны Төсвийн хяналт, эрсдлийн удирдлагын газар, Нийслэл, дүүргийн Дотоод аудитын албадын дунд “Дотоод аудит-2016” спортын уламжлалт тэмцээн 5 дугаар сарын 07-ны өдөр Налайх дүүрэгт болж өнгөрлөө…. Дэлгэрэнгүй… »

Улсын салбарын дотоод аудиторуудын нэгдсэн зөвлөгөөн болов.

Улсын салбарын дотоод аудиторуудын нэгдсэн зөвлөгөөн болов.

                     

ДОТООД АУДИТЫН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

ДОТООД АУДИТЫН АЛБАН ХААГЧДЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Дотоод Аудитын Албаны албан хаагчдын танилцуулга   Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч – Ц.МӨНГӨНТУЯА /Бизнесийн удирдлагын бакалавр,                            … Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ДОТООД АУДИТЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2014 ОНЫ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ДОТООД АУДИТЫН АЛБАНЫ 2014 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Дотоод аудитын албаны 2015 оны эхний хагас жилийн  үйл ажиллагааны  товч тайлан

Дотоод аудитын албаны 2015 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны товч тайлан

1. “Дотоод аудитын албаны шинэчилсэн бүтцийг бий болгоход” чиглэсэн арга хэмжээ: 1.1 Төрийн албаны зөвлөлийн 2012 оны 134-р тогтоолын дагуу 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон үр дүнгийн гэрээг төсвийн… Дэлгэрэнгүй… »

Дотоод аудитын албадын тэмцээн боллоо.

Дотоод аудитын албадын тэмцээн боллоо.

Сангийн яамны Дотоод аудит, хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэс, Нийслэл болон дүүргүүдийн Дотоод аудитын албадын хооронд “Дотоод аудит-2015” спортын анхдугаар тэмцээнийг 5 дугаар сарын 23-нд амжилттай зохион байгууллаа.Уг тэмцээнд Сангийн яам,… Дэлгэрэнгүй… »

Гүйцэтгэсэн ажлын тайлангууд (2014 оны 10-р сарын байдлаар)

Гүйцэтгэсэн ажлын тайлангууд (2014 оны 10-р сарын байдлаар)

1. Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн аудитын ажил 2. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр ба нийслэлийн 2013 оны нийгэм,… Дэлгэрэнгүй… »