List/Grid

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ Subscribe to ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Хөрөнгө оруулалт техник хяналт: Санхүүгийн тайлан

Хөрөнгө оруулалт техник хяналт: Санхүүгийн тайлан

Хөрөнгө оруулалт техник хяналт: Төсөвт байгууллагын 2014 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Хөрөнгө оруулалтын сан: Санхүүгийн тайлан

Хөрөнгө оруулалтын сан: Санхүүгийн тайлан

Хөрөнгө оруулалтын сан: Төсөвт байгууллагын 2014 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

ЗД Нөөц сан: Санхүүгийн тайлан

ЗД Нөөц сан: Санхүүгийн тайлан

ЗД Нөөц сан: Төсөвт байгууллагын 2014 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан

Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан: Санхүүгийн тайлан

Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан: Санхүүгийн тайлан

Орон Нутгийн Хөгжлийн Сан: Төсөвт байгууллагын 2014 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан
 

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны тайлан

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны тайлан

Нийслэлийн Багануур Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газрын 2014 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ  үзнэ үү.

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэл

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэл

/2013  оны 6-р сарын 30-ны байдлаар /
Энэ оны 6 сарын байдлаар дүүргийн орон нутгийн төсвийн 9 байгууллага, санд 1 тэрбум 984 сая төгрөгийн, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 17 төсвийн байгууллагад … Дэлгэрэнгүй… »