List/Grid

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС Subscribe to УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл 2013.08.02-ноос эхлэн ePRS онлайн системд шилжлээ.

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл 2013.08.02-ноос эхлэн ePRS онлайн системд шилжлээ.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн ePRS онлайн системийн онолын сургалт 2013 оны 07 дугаар сарын 18-наас 20-ны өдрүүдэд  Бүртгэлийн хэлтсийн байранд  явагдаж Хэлтсийн дарга, хяналтын улсын байцаагч, эд хөрөнгийн эрхийн … Дэлгэрэнгүй… »