List/Grid

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС Subscribe to МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Хүнсний худалдааны газруудад төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна.

Хүнсний худалдааны газруудад төлөвлөгөөт шалгалт хийгдэж байна.

НМХГ-ын даргын баталсан 2016.02.26-ны өдрийн 02-01/123 дугаартай “Хүнсний худалдааны газруудыг шалгах тухай” удирдамжийн хүрээнд хүнсний худалдааны салбарт мөрдөж буй хууль тогтоомж, стандартын мөрдөлт, журмын хэрэгжилт болон бусад холбогдох норм, нормативыг… Дэлгэрэнгүй… »

Хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

Хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх хэлтэс нь Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвтэй 2016 онд сургалтын чиглэлээр хамтран ажиллах төлөвлөгөө гарган баталж хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тус төвийн багш нар компьютер, англи… Дэлгэрэнгүй… »

“Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 01-ээс 05 дугаар сарын 01 хүртлэх хугацаанд насанд хүрээгүй хүүхдийг хурдан морины уралдаан, сунгаа үсэргээнд морь унуулахыг хориглосон” тушаалыг мөрдүүлэх талаар тоот хүргүүллээ.

“Жил бүрийн 11 дүгээр сарын 01-ээс 05 дугаар сарын 01 хүртлэх хугацаанд насанд хүрээгүй хүүхдийг хурдан морины уралдаан, сунгаа үсэргээнд морь унуулахыг хориглосон” тушаалыг мөрдүүлэх талаар тоот хүргүүллээ.

Багануур Бага-Хэнтий бүсийн МСУХ-ноос 15 дахь жилдээ зохион байгуулах гэж байгаа “Нүүрэнтэйн их хурд” хурдан морьдын уралдаан азарга, их нас, соёолон насны ангилалаар 2016 оны 03 дугаар сарын 12-нд Багануур… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хяналт хийгдэж байна.

Багануур дүүргийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хяналт хийгдэж байна.

НМХГ-ын даргын баталсан “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийх тухай”02-01/81 дугаартай удирдамжийн хүрээнд Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны “Төлөвлөгөө, жагсаалт батлах тухай” 133 дугаар тушаалын дагуу хоол үйлдвэрлэл,… Дэлгэрэнгүй… »

Сургалтанд хамрагдлаа.

Сургалтанд хамрагдлаа.

Багануур дүүргийн Насан туршийн боловсролын төвийн багш Н.Цолмон тус хэлтсийн улсын байцаагч ажилтнуудад “Хувь хүний хөгжил, түүнийг тодорхойлох арга замууд” сэдвээр 2016.02.26-ны өдөр хэлтсийн байранд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд тус… Дэлгэрэнгүй… »

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт хийгдэж байна.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт хийгдэж байна.

Багануур дүүрэгт цахилгаан эрчим хүчний тоноглол, угсралт, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа явуулж буй “Багануурын цахилгаан механикийн үйлдвэр” ХХКомпаний хөдөлмөрийн харилцаа, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд 4.1.1 кодтой “Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйг шалгах хяналтын… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Татвар, Цагдаагийн хэлтэстэй хамтарсан хяналтыг хийж байна.

Багануур дүүргийн Татвар, Цагдаагийн хэлтэстэй хамтарсан хяналтыг хийж байна.

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/38 дугаар захирамжийн дагуу “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай” хууль, “Нийслэл хотын албан татварын тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн цэцэрлэгүүдийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлд шинжилгээтэй хяналт хийгдэж байна.

Багануур дүүргийн цэцэрлэгүүдийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөлд шинжилгээтэй хяналт хийгдэж байна.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийх тухай” 02-01/60 дугаар удирдамжийн хүрээнд 2016 оны төлөвлөгөөт шалгалтанд хамрагдахаар Багануур дүүргийн зарлагдсан… Дэлгэрэнгүй… »

2016 оны төлөвлөгөөт хяналт, зөвлөн туслах үйлчилгээ хийгдэж байна.

2016 оны төлөвлөгөөт хяналт, зөвлөн туслах үйлчилгээ хийгдэж байна.

Багануур дүүргийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, шалгалтыг хэлсийн дарга, ахлах байцаагч нар байгууллага бүр дээр хамтран эхлүүлэн ажиллаж байна. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан “Сургуулийн… Дэлгэрэнгүй… »

Мэдээ

Мэдээ

Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын баталсан “Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх” тухай, “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийх” тухай, “Ажлын байрны нүүрсний тоосжилтын байдалд хяналтын… Дэлгэрэнгүй… »