List/Grid

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС Subscribe to МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг газруудад хамтарсан хяналт шалгалт хийлээ.

Архи, согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг газруудад хамтарсан хяналт шалгалт хийлээ.

Архи согтууруулах ундаагаар үйлчилдэг, үйлчилгээний газруудад хяналт, шалгалт хийх тухай удирдамжийн хүрээнд Багануур дүүргийн Цагдаагийн хэлтэс, Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвтэй хамтран шөнийн шалгалтыг архи согтууруулах ундаагээр үйлчилдэг тусгай зөвшөөрөлтэй… Дэлгэрэнгүй… »

“Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

“Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд байгууллагын сургалтыг… Дэлгэрэнгүй… »

Эмийн зохистой хэрэглээ Эмийг хавсран хэрэглэхэд хоорондоо харилцан нөлөөлдөг үү?

Эмийн зохистой хэрэглээ Эмийг хавсран хэрэглэхэд хоорондоо харилцан нөлөөлдөг үү?

Хоёр ба түүнээс дээш эмийг хавсран хэрэглэхэд тэдгээр нь бие биенийхээ эмчилгээний үйлдлийг дэмжих буюу саатуулах байдлаар харилцан нөлөөлдөг. Эмийг эм зүйн болон эмнэл зүйн мэдлэг дээр тулгуурлан зохистойгоор хослуулан… Дэлгэрэнгүй… »

“Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ний үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг хийлээ.

“Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ний үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт шалгалтыг хийлээ.

2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2016 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн 02/09 дугаар удирдамжийн хүрээнд “Багануурын Дулааны станц” ТӨХК-ний үйл ажиллагааг “Дулааны цахилгаан станц, хэсгийн халаалттай уурын… Дэлгэрэнгүй… »

“НИК” ХХК-ний Багануурын салбарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

“НИК” ХХК-ний Багануурын салбарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2016 оны зөвлөн туслах үйлчилгээний төлөвлөгөө, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу Багануур дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж буй… Дэлгэрэнгүй… »

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлье” сарын аяныг зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан дараахь зөвлөмжийг хүргэж байна.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас “Эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлье” сарын аяныг зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан дараахь зөвлөмжийг хүргэж байна.

Эм гэж юу вэ? Эм гэдэг нь аливаа өвчнийг эмчлэх зорилгоор тодорхой тун хэмжээгээр хэрэглэдэг онцгой бүтээгдэхүүн. Эмийг зөв сонгож, зөв хэрэглэж байж л хүссэн үр дүндээ хүрч чадна. Эмийг… Дэлгэрэнгүй… »

Иргэний мэдээллийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт хийлээ.

Иргэний мэдээллийн дагуу төлөвлөгөөт бус хяналт хийлээ.

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх хэлтсийн даргын баталсан 2016.03.15-ны өдрийн 02/14 дугаартай “Иргэний гомдлын мөрөөр хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд 2 хүнсний худалдааны газрын үйл ажиллагаанд “Тамхины хяналтын тухай”, “Хүнсний… Дэлгэрэнгүй… »

Шинээр барилга угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах тухай зөвлөмж хүргүүлэн ажиллалаа.

Шинээр барилга угсралтын үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах тухай зөвлөмж хүргүүлэн ажиллалаа.

Барилгын ажлыг эхлэхийн өмнө хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг сайтар хангаж, холбогдох хууль дүрэм, түүнийг дагаж гарсан дүрэм, журам, стандартыг хэрэгжүүлж, нийтийн болон ажилтан, ажиллагсдын аюулгүй орчинд ажиллах, амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, улмаар… Дэлгэрэнгүй… »

Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт хийгдэж байна.

Хонины цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх хяналт хийгдэж байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн “Малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай” А/167 дугаар, Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны 02 дугаар… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн хоол үйлдвэрлэгч нарт байгууллагын сургалтыг зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн хоол үйлдвэрлэгч нарт байгууллагын сургалтыг зохион байгууллаа.

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт хоол үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд МХЕГ-аас 2016 онд хяналт шалгалт хийхээр олон нийтэд… Дэлгэрэнгүй… »