List/Grid

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС Subscribe to МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Улаанбурхан өвчний өвчлөлийн тохиолдол буурахгүй байгаатай холбогдуулан зөвлөж байна.

Улаанбурхан өвчний өвчлөлийн тохиолдол буурахгүй байгаатай холбогдуулан зөвлөж байна.

Иргэний гомдлын мөрөөр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, шалгалтын дүнг хэлэлцлээ.

Иргэний гомдлын мөрөөр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, шалгалтын дүнг хэлэлцлээ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан “Иргэний гомдлын мөрөөр шалгалт хийх тухай” 2016 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 02/19 дугаартай удирдамжийн хүрээнд… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн хүнсний худалдаа эрхлэгч нарт “Хуулийн сахин мөрдөлтийг дээшлүүлэх” сэдэвт салбарын сургалтыг зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн хүнсний худалдаа эрхлэгч нарт “Хуулийн сахин мөрдөлтийг дээшлүүлэх” сэдэвт салбарын сургалтыг зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд 2016 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүнсний худалдаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж байгууллагын нийт… Дэлгэрэнгүй… »

Иргэний гомдлын мөрөөр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, шалгалтын дүнг хэлэлцүүллээ.

Иргэний гомдлын мөрөөр төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэн, шалгалтын дүнг хэлэлцүүллээ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан “Иргэний гомдлын мөрөөр шалгалт хийх тухай” 2016 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн 02/14 дугаартай удирдамжийн хүрээнд… Дэлгэрэнгүй… »

Зөвлөмж

Зөвлөмж

Хүнсний худалдааны  газруудад төлөвлөгөөт бус шалгалт явууллаа.

Хүнсний худалдааны газруудад төлөвлөгөөт бус шалгалт явууллаа.

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст Багануур дүүргийн иргэнээс “Эмнэлгийн хажуугийн дэлгүүр болон гэр хорооллын дэлгүүрүүдэд Хятад улсад үйлдвэрлэсэн янз бүрийн баталгаагүй хүнсний зүйл их… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Захирагчийн ажлын албаныхантай уулзалт зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн Захирагчийн ажлын албаныхантай уулзалт зохион байгууллаа.

НМХГ-ын даргын баталсан 2016.03.29-ний өдрийн 02-01/225 дугаартай “Хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн хүрээнд Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч У.Ёндонгоор ахлуулсан хяналтын улсын байцаагч нар тус… Дэлгэрэнгүй… »

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын дарга нарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

Сууц өмчлөгчдийн холбоодын дарга нарт зөвлөн туслах үйлчилгээг үзүүллээ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн улсын /ахлах/ байцаагчид, тус хэлтсийн улсын байцаагч нар Багануур дүүргийн Сууц өмчлөгчдийн холбоодын дарга, холбогдох хүмүүстэй уулзалт зохион байгуулж зөвлөн туслах үйлчилгээг… Дэлгэрэнгүй… »

Байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

Байгууллагын сургалт зохион байгууллаа.

НМХГ-ын Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалт” сэдэвт хоол үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан байгууллагын сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд МХЕГ-аас 2016 онд хяналт шалгалт хийхээр олон нийтэд… Дэлгэрэнгүй… »

Сургалт зохион байгууллаа.

Сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн даргын баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 2016.04.06-ны өдрийн 10.00 цагт Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 202 тоотод ДБХХ-ийн улсын /ахлах/ байцаагч нар… Дэлгэрэнгүй… »