List/Grid

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС Subscribe to МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Төлөвлөгөөт хяналт хийлээ.

Төлөвлөгөөт хяналт хийлээ.

2016 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 2016 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/42 дугаартай удирдамжийн хүрээнд “Багануур” ХК-ний үйл ажиллагаанд 5.2 кодтой “Барилга, байгууламжийн ашиглалтыг шалгах хяналтын хуудас”,… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн үйлдвэрлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Багануур дүүргийн үйлдвэрлэгч нарт сургалт зохион байгууллаа.

Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн “Ази-Европын дээд түвшний 11 дэх удаагийн уулзалтын зочид төлөөлөгчдийн хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” А/296… Дэлгэрэнгүй… »

Урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ.

Урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ.

МХЕГ-ын даргын баталсан “Мал, амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн, малын эмийг зөвшөөрөлгүй, ил задгай худалдаалж буй байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамж, Багануур хотын захирагчийн 2016… Дэлгэрэнгүй… »

Хяналтын шинэчлэл, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлсэн тухай

Хяналтын шинэчлэл, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлсэн тухай

МХЕГ-ын 2009 оноос хяналтын шинэчлэл, эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлсэн тухай танилцуулгын киног байршууллаа.

Аж ахуйн нэгж иргэн “Шилэн хяналтын систем”-ээс хяналтын мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.

Аж ахуйн нэгж иргэн “Шилэн хяналтын систем”-ээс хяналтын мэдээлэлтэй танилцах боломжтой.

Танай аж ахуйн нэгж, байгууллагад Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хийсэн хяналт, шалгалт бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй та танилцах боломжтой болсон. Шалгалтын удирдамж, хяналтын хуудас, лабораторийн шинжилгээний үр дүн, авсан арга хэмжээ болон… Дэлгэрэнгүй… »

Хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг хэрхэн ашиглах талаарх арга зүйн кинотой танилцана уу.

Хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг хэрхэн ашиглах талаарх арга зүйн кинотой танилцана уу.

Хэрэглэгчийн хяналтын хуудсыг 14 чиглэлээр боловсруулсан. Энэ чиглэлийн аж ахуйн нэгж байгууллагууд аюул, эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд хэрэглэгчийн үнэлгээг тогтмол хийлгэж байхыг зөвлөж байна.

Багануур дүүргийн хоол үйлдвэрлэлийн газруудад төлөвлөгөөт хяналтыг хийлээ.

Багануур дүүргийн хоол үйлдвэрлэлийн газруудад төлөвлөгөөт хяналтыг хийлээ.

Багануур дүүргийн хоол үйлдвэрлэлийн газруудад Төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг 1.10 кодтой “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг шалгах хяналтын хуудас”-ны дагуу болон удирдамжид тусгасан асуудлуудаар хяналт хийлээ. Төлөвлөгөөт шалгалтанд хамрагдахаар 2016 онд зарлагдсан их… Дэлгэрэнгүй… »

2016 онд төлөвлөсөн ажлын явц эхний хагас жилд

2016 онд төлөвлөсөн ажлын явц эхний хагас жилд

Хэлтсийн нийт улсын байцаагч нар шилэн хяналтын системд эхний хагас жилийн байдлаар 141 төлөвлөгөөт хяналт хийхээс 95 шалгалт хийж 67.3 хувь, 55 төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээс 48 төлөвлөгөөт зөвлөн… Дэлгэрэнгүй… »

Мэргэжлийн хяналтын ажилтны баярын энэ өдөр тус хэлтсийн улсын байцаагч ажилтнууд шагнал хүртлээ.

Мэргэжлийн хяналтын ажилтны баярын энэ өдөр тус хэлтсийн улсын байцаагч ажилтнууд шагнал хүртлээ.

Мэргэжлийн хяналтын ажилтны баярын энэ өдөр тус хэлтсийн улсын байцаагч ажилтнууд шагнал хүртлээ. “Эрүүл мэндийн Тэргүүний ажилтан” цол тэмдгээр Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Ж.Сарантуяа, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий… Дэлгэрэнгүй… »

Эх үрсийн баярын үеэр урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ.

Эх үрсийн баярын үеэр урьдчилан сэргийлэх хяналт хийлээ.

МХЕГ-ын даргын баталсан 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01/10 дугаартай “Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх тухай” нэгдсэн удирдамжийн хүрээнд Багануур дүүргийн Нацагдоржийн талбайд зохион байгуулагдсан “Эх үрсийн баяр”… Дэлгэрэнгүй… »