List/Grid

ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС Subscribe to ЭРҮҮЛ МЭНД НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Сонгон шалгаруулалтын урилга

Сонгон шалгаруулалтын урилга

Огноо: 2015 оны 09 сарын 21-ний өдрөөс 2015 оны 10 сарын 21 –ний өдөр хүртэл Сонгон шалгаруулалтын нэр: Засгийн газрын 2015 оны “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” 11 тоот тогтоолоор батлагдсан… Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР НДХ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТАХИР ДУТУУГИЙН ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ

БАГАНУУР НДХ ТЭТГЭВРИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ТАХИР ДУТУУГИЙН ТЭТГЭВЭР ТОГТООХ, ОЛГОХ

БАГАНУУР НДХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЖ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХУРААМЖ ТӨЛҮҮЛЭХ

БАГАНУУР НДХ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛД ХАМРУУЛЖ, ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ, ХУРААМЖ ТӨЛҮҮЛЭХ

Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын жагсаалт Холбогдох хууль тогтоомж 1. Нийгмийн даатгалын тухай 2. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай 3. Тэтгэмжийн доод хэмжээ тогтоох… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс

Багануур дүүргийн 35 жилийн ойн хүрээнд Багануур дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс байгууллагынхаа гадаад тохижилтын ажлаар хашаагаа будаж хагарч цуурсан хэсгийн засварын ажлыг хийлээ.

БАГАНУУР НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

БАГАНУУР НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТЭС

Монгол улсын засгийн газрын 2015 оны 02 дугаар сарын 09 ны өдрийн “ Тэтгэврийн хэмжээг  нэмэгдүүлэх тухай “ 52 тоот тогтоол, НДЕГ-ын даргын 2015 оны 02 сарын 12-ны А/26 тоот… Дэлгэрэнгүй… »