List/Grid

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС Subscribe to СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

✅БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН БАГШ НАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

✅БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН БАГШ НАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

Дүүргийн хэмжээнд 2021-2022 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсролын сургуульд 326, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 96 үндсэн багш тус тус ажиллаж байна.

БАРИЛГА ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ.

БАРИЛГА ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ.

БАРИЛГА ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/477 тоот захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/165 тоот захирамжаар тооллогын комисс байгуулсан. 1960 оноос хойш анх удаа бие… Дэлгэрэнгүй… »