List/Grid

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС Subscribe to СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС

БАРИЛГА ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ.

БАРИЛГА ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ.

БАРИЛГА ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО ЭХЭЛЛЭЭ. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/477 тоот захирамж, дүүргийн Засаг даргын 2019 оны А/165 тоот захирамжаар тооллогын комисс байгуулсан. 1960 оноос хойш анх удаа бие… Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ , НИЙГМИЙН БАЙДАЛ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ , НИЙГМИЙН БАЙДАЛ

2017 ОНЫ 10 ДУГААР САР