List/Grid

ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС Subscribe to ТАТВАРЫН ХЭЛТЭС

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль болон нэгдсэн ба хэрэглэгчийн системийн талаар ХААН банкны харилцагч аж ахуйн нэгж,иргэдэд сургалтыг ТУБ Д. Болортуяа, Ө.Гэрэлмаа , хуулийн зөвлөх Б.Анхзаяа нар явууллаа. Сургалтанд хамрагдсан … Дэлгэрэнгүй… »

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, НӨАТ-ийн урамшуулалын системээр нийслэл хотын албан татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүдийн удирдлагуудад сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг ТУАБ М.Дондогдулам, татвар хураагч А.Болорсүрэн нар зохион байгууллаа. … Дэлгэрэнгүй… »

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу “Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай “ хууль, НӨАТ-ийн урамшуулалын системийн талаар Багануур-Ус ОНӨҮГ, Монголын цахилгаан холбоо ТӨХК, Дулааны станц ТӨХК, БЗӨБЦТС ТӨХК, Шатахуун түгээх станцууд, Мобиком, Скайтел, … Дэлгэрэнгүй… »

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хуулиар сургалт зохион байгууллаа

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хууль 2015 оны 07-р сарын 09-ний өдөр батлагдан 2016 оны 01-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн мөрдөж байгаатай холбогдуулан лангуугаар худалдаа эрхлэгч иргэдэд сургалт зохион байгууллаа. Сургалтыг … Дэлгэрэнгүй… »

2015 оны 11 дїгээр сарын татварын орлого тєлєвлєгєє биелэлтийн мэдээ

2015 оны 11 дїгээр сарын татварын орлого тєлєвлєгєє биелэлтийн мэдээ

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

 

Шинэчлэн батлагдсан Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль, НӨАТ-ийн урамшуулалын системийн талаарх сургалтыг Багануур дүүргийн татварын хэлтсийн албан хаагчдад  2015.12.10-ны өдөр ТЕГ-н Сургалтын төвийн ТУБ-н байцаагч Н.Жаргалцэцэг мөн НӨАТ-н урамшуулалын … Дэлгэрэнгүй… »

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

Багануур дүүргийн татварын хэлтэс нь Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд хуулийг сурталчлах ажлыг ажлын хэсэг зохион байгуулан явуулж байна.
2015 оны 11 сарын 16-ны 09.00 цагт БЗӨБЦТС … Дэлгэрэнгүй… »

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

 
“Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Багануур дүүргийн татварын хэлтэст 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна.Ажлын хэсэг сургалт сурталчилгааны ажлыг иргэд,аж ахуйн нэгжүүдийн дунд … Дэлгэрэнгүй… »

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

“Эдийн засгийн ил тод байдлын тухай” хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Багануур дүүргийн татварын хэлтэст 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилогдон ажиллаж байна.Ажлын хэсэг сургалт сурталчилгааны ажлыг иргэд,аж ахуйн нэгжүүдийн дунд … Дэлгэрэнгүй… »

Сургалт зохион байгууллаа

Сургалт зохион байгууллаа

Монгол улсын их хурлаас “ Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай ” хуулийг 2015 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдөр баталж энэ оны 12 дугаар сарын 31-ныг дуустал хэрэгжүүлэхээр … Дэлгэрэнгүй… »