List/Grid

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА Subscribe to ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА

Өмч газрын харилцааны албаны “Мэдээлэл, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах” жилийн ажлын хүрээнд 2014 онд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Өмч газрын харилцааны албаны “Мэдээлэл, үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах” жилийн ажлын хүрээнд 2014 онд хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг ЭНД ДАРЖ  үзнэ үү

2014 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

2014 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТӨСӨЛ

2014 ОНЫ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТҮР ХУГАЦААГААР ХОЙШЛОГДЛОО.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТҮР ХУГАЦААГААР ХОЙШЛОГДЛОО.

НИТХ-ын 2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/39-р тогтоолоор 2014-2016 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх 15309 га бүхий 52 газрын байршил тогтоогоод байна. Уг тогтоолын хэрэгжилт болон… Дэлгэрэнгүй… »

ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

Нийслэлийн Газар өмчлөлийн ажлыг шинэчилсэн арга хэлбэрээр зохион байгуулах талаар Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай” хууль хэрэгжиж эхэлснээр /2003-2013/ 10 жилийн хугацаанд 98002 иргэн газар өмчлөн авсан нь нийслэлийн… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Өмч,газрын харилцааны албанд газар өмчлөх хүсэлт гаргасан иргэдийн нэрсийн жагсаалт

Багануур дүүргийн Өмч,газрын харилцааны албанд газар өмчлөх хүсэлт гаргасан иргэдийн нэрсийн жагсаалт

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ӨМЧ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АЛБАНААС 2013 ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИДЭЭ ТОДРУУЛАА

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ӨМЧ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АЛБАНААС 2013 ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИДЭЭ ТОДРУУЛАА

                                                            … Дэлгэрэнгүй… »

Нийслэлийн Газар Өмчлөлийн явцын мэдээ

Нийслэлийн Газар Өмчлөлийн явцын мэдээ

2003 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль” хэрэгжиж эхэлснээс хойшх 10 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын газар өмчлөлийн явц Нийслэлийн Засаг даргын 93 удаагийн захирамжаар… Дэлгэрэнгүй… »

2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс

2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс

А-15 дугаар тоот захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс А-195 дугаар тоот захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс А-360 дугаар тоот захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс А-414 дугаар тоот захирамжаар газар өмчлсэн… Дэлгэрэнгүй… »

ГАЗРЫН ШУУД ӨМЧЛӨЛ ИРГЭДЭД МАШ ИХ ТААЛАГДАНА

ГАЗРЫН ШУУД ӨМЧЛӨЛ ИРГЭДЭД МАШ ИХ ТААЛАГДАНА

                              – 2013 онд дүүргийн Өмч газрын харилцааны алба бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд орж, чиг үүргийн хувьд… Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ИРГЭД ОЮУТНЫ ХОТХОНЫ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ИРГЭД ОЮУТНЫ ХОТХОНЫ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА

Их сургуулиудыг хотхоны ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж дууссантай холбогдуулан тус төлөвлөгөөг Багануурын иргэдээр хэлэлцүүлэх нээлттэй хэлэлцүүлгийг дүүргийн ӨГХАлба, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах дүүргийн ажлын хэсэг, Их сургуулиудын хотхоны ашиглалтын өмнөх захиргаа хамтран… Дэлгэрэнгүй… »