List/Grid

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА Subscribe to ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТҮР ХУГАЦААГААР ХОЙШЛОГДЛОО.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТҮР ХУГАЦААГААР ХОЙШЛОГДЛОО.

НИТХ-ын 2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/39-р тогтоолоор 2014-2016 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх 15309 га бүхий 52 газрын байршил тогтоогоод байна.
Уг тогтоолын хэрэгжилт болон газар … Дэлгэрэнгүй… »

ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТИЙГ ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ХҮЛЭЭН АВЧ ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ

Нийслэлийн Газар өмчлөлийн ажлыг шинэчилсэн
арга хэлбэрээр зохион байгуулах талаар
Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай” хууль хэрэгжиж эхэлснээр /2003-2013/ 10 жилийн хугацаанд 98002 иргэн газар өмчлөн авсан нь нийслэлийн нийт хүн … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Өмч,газрын харилцааны албанд газар өмчлөх хүсэлт гаргасан иргэдийн нэрсийн жагсаалт

Багануур дүүргийн Өмч,газрын харилцааны албанд газар өмчлөх хүсэлт гаргасан иргэдийн нэрсийн жагсаалт

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны алба

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ӨМЧ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АЛБАНААС 2013 ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИДЭЭ ТОДРУУЛАА

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ӨМЧ ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ АЛБАНААС 2013 ОНЫ ТЭРГҮҮНИЙ ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧИДЭЭ ТОДРУУЛАА

                                                             … Дэлгэрэнгүй… »

Нийслэлийн Газар Өмчлөлийн явцын мэдээ

Нийслэлийн Газар Өмчлөлийн явцын мэдээ

2003 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс “Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль” хэрэгжиж эхэлснээс хойшх 10 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын газар өмчлөлийн явц Нийслэлийн Засаг даргын 93 удаагийн захирамжаар … Дэлгэрэнгүй… »

2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс

2013 оны Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс

А-15 дугаар тоот захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс
А-195 дугаар тоот захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс
А-360 дугаар тоот захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс
А-414 дугаар тоот захирамжаар газар өмчлсэн иргэдийн нэрс
А-467 дугаар … Дэлгэрэнгүй… »

ГАЗРЫН ШУУД ӨМЧЛӨЛ ИРГЭДЭД МАШ ИХ ТААЛАГДАНА

ГАЗРЫН ШУУД ӨМЧЛӨЛ ИРГЭДЭД МАШ ИХ ТААЛАГДАНА

                              – 2013 онд дүүргийн Өмч газрын харилцааны алба бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөд орж, чиг үүргийн хувьд … Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ИРГЭД ОЮУТНЫ ХОТХОНЫ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ИРГЭД ОЮУТНЫ ХОТХОНЫ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ ХҮЛЭЭЖ БАЙНА

Их сургуулиудыг хотхоны ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж дууссантай холбогдуулан тус төлөвлөгөөг Багануурын иргэдээр хэлэлцүүлэх нээлттэй хэлэлцүүлгийг дүүргийн ӨГХАлба, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах дүүргийн ажлын хэсэг, Их сургуулиудын хотхоны ашиглалтын өмнөх захиргаа хамтран … Дэлгэрэнгүй… »

Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ

Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ

Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ НИТХ-ын 05 сарын 30-ны өдрийн 10/39-р тогтоолоор гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоосон. Тогтоолын … Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу иргэн, аж ахуй нэгж,байгуулагад шинээр газар эзэмшүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Дүүргийн 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу иргэн, аж ахуй нэгж,байгуулагад шинээр газар эзэмшүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

ШИНЭЭР ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД
ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА
Нэг. Төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага:
Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр газар эзэмшүүлэх сонгон шалгаруулалтанд ирүүлэх төсөл дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна.
1.    Өргөдөл,  хүсэлт
2.    Баригдах байгууламжийн … Дэлгэрэнгүй… »