List/Grid

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА Subscribe to ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА

Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдааг 12 байршилд зохион байгуулна

Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдааг 12 байршилд зохион байгуулна

Багануур дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 12 байршлын газарт Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын дагуу нээлттэй дуудлага худалдааг 2015 оны 10 сарын 2-ний өдрийн Баасан… Дэлгэрэнгүй… »

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа  хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын жагсаалт

Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын жагсаалт

№ Батладсан огноо Тогтоол, шийдвэрийн нэр Монгол улсын хууль 2002 он Монгол улсын Газрын тухай хууль 1997 он Газрын төлбөрийн тухай хууль 1997 он Геодези, зурагзүйн тухай хууль 1999 он… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн ӨГХА-ны  “Мэдээлэл, үйл ажиллагааны ил тод байдлын” 2015 оны хагас жилийн тайлан

Багануур дүүргийн ӨГХА-ны “Мэдээлэл, үйл ажиллагааны ил тод байдлын” 2015 оны хагас жилийн тайлан

Үйл ажиллагааны мэдээлэл, сургалт сурталчилгааг нэмэгдүүлэх хүрээнд: Багануур дүүргийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай (Сүлжээ 3 ТВ студи, BBS телевиз) хамтран ажиллаж хэвлэл мэдээллээр 15 удаагийн   90 гаруй  минутын мэдээ, 7 удаагийн… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны албан хаагчдын мэдээлэл

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны албан хаагчдын мэдээлэл

№ Албан хаагчдын нэр Албан тушаал Утас Цахим хаяг 1   Ш.Отгонбаяр     Албаны дарга   9111-6065   Otgoo_6065@yahoo.com 2 Г.Баттулга Газар зохион байгуулагч /1, 2, 4 хороо/  … Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах журам

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт явуулах журам

                                            Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 7 дугаар хавсрал 1. Улс,  бүс нутгийн хэмжээний ач холбогдолтой, түүнчлэн хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөгөөтэй уялдуулан томоохон барилга… Дэлгэрэнгүй… »

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам

Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам

                                                                             Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралт 1. Монгол Улсын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүн-Монгол Улсын иргэнд дундаа хамтран өмчлөх хэлбэрээр хуульд заасан зориулалтаар газар өмчлүүлэх (цаашид… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

Газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгууллаа

Багануур дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 13 байршлын газарт Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын дагуу НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААГ 2015 оны 07 сарын 19-нд дүүргийн Засаг… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн өмч газрын харилцааны албаны үйл ажиллагааны биелэлт 2015 хагас жилээр

Багануур дүүргийн өмч газрын харилцааны албаны үйл ажиллагааны биелэлт 2015 хагас жилээр

Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдааг  13 байршилд зохион байгуулна

Багануур дүүрэгт газар эзэмшүүлэх нээлттэй дуудлага худалдааг 13 байршилд зохион байгуулна

Багануур дүүргийн 2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 13 байршлын газарт Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын дагуу нээлттэй дуудлага худалдааг 2015 оны 07-р сарын 19-ний өдрийн Ням гаригын… Дэлгэрэнгүй… »

2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт тодотгол батлагдлаа

2015 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний нэмэлт тодотгол батлагдлаа

Зурган дээр дарж томруулж үзнэ үү.