List/Grid

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА Subscribe to ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана.

Багануур дүүргийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт мянганы зам дагуу мал эмнэлэгийн үйлчилгээний төв байгуулах зориулалтаар 1000 м2 газарт газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүрэгт газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана.

Багануур дүүрэгт газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана.

Багануур дүүргийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Капитал банкны байрны баруун талд төв зам дагуу 300 м2 газрын дуудлага худалдааг 2017 оны 04… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана.

Багануур дүүргийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт нарны цахилгаан эрчим хүчний станц байгуулах зориулалтаар дараах байршилд газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зарлаж байна. 1.  … Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана

Багануур дүүргийн 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт нарны цахилгаан эрчим хүчний станц байгуулах зориулалттай 80 га талбайг 2 нэгж талбарт хуваан 1-р байршлыг 50… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана.

Газар эзэмшүүлэх төсөл сонгон шалгаруулалт зохион байгуулагдана.

Багануур дүүргийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт нарны цахилгаан эрчим хүчний станц байгуулах зориулалтаар 10 га газарт газар эзэмшүүлэх эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтыг 2016… Дэлгэрэнгүй… »

“Газрын харилцаа-Ил тод байдал” нээлттэй өдрийг зохион байгуулна.

“Газрын харилцаа-Ил тод байдал” нээлттэй өдрийг зохион байгуулна.

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанаас 2016 оны 06 сарын 10-ны өдрийн 12:00 цагаас Өргөө соёлын төвд “Газрын харилцаа-Ил тод байдал” нээлттэй өдрийг зохион байгуулна. Нээлттэй өдрөөр газрын тухай хууль… Дэлгэрэнгүй… »

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн Төсөл сонгон шалгаруулалт явагдаж байна.

Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн Төсөл сонгон шалгаруулалт явагдаж байна.

Багануур дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэр, 22-р байрны хойно 1 га газарт Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах төсөл сонгон шалгаруулалт явагдаж байна.

“Газрын харилцаа-Ил тод байдал”  нээлттэй өдөр зохион байгуулагдана

“Газрын харилцаа-Ил тод байдал” нээлттэй өдөр зохион байгуулагдана

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанаас 2016 оны 06 сарын 10-ны өдрийн 1200 цагаас Өргөө соёлын төвд “Газрын харилцаа-Ил тод байдал” нээлттэй өдрийг зохион байгуулна. Нээлттэй өдрөөр газрын тухай хууль… Дэлгэрэнгүй… »

Нийслэлийн Багануур дүүрэгт Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах газрын төсөл сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Нийслэлийн Багануур дүүрэгт Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах газрын төсөл сонгон шалгаруулалт зарлагдлаа

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2016 оны А/76 дугаар захирамжийн дагуу мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулах зориулалттай 1 га газарт газрын төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Төслийг 2016 оны 05 сарын… Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны 2016 оны төлөвлөгөө

Багануур дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албаны 2016 оны төлөвлөгөө

Зурган дээр дарж томруулж харна уу