List/Grid

ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА Subscribe to ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АЛБА

Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ

Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ

Нийслэлд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 52 байршилд 15 309 га газар өмчлүүлнэ НИТХ-ын 05 сарын 30-ны өдрийн 10/39-р тогтоолоор гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх газрын байршил, хэмжээг тогтоосон. Тогтоолын… Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу иргэн, аж ахуй нэгж,байгуулагад шинээр газар эзэмшүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Дүүргийн 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу иргэн, аж ахуй нэгж,байгуулагад шинээр газар эзэмшүүлэх сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

ШИНЭЭР ГАЗАР ЭЗЭМШҮҮЛЭХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ТАВИГДАХ ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА Нэг. Төсөлд тавигдах ерөнхий шаардлага: Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт шинээр газар эзэмшүүлэх сонгон шалгаруулалтанд ирүүлэх төсөл дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна. 1.  … Дэлгэрэнгүй… »

НИЙСЛЭЛД ГАЗАР ӨМЧЛӨӨГҮЙ ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАХ

НИЙСЛЭЛД ГАЗАР ӨМЧЛӨӨГҮЙ ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАХ

Хуульд зааснаар нийслэлийн иргэн бусад аймаг, сумын нутагт гэр бүлийн хэрэгцээнийзориулалтаар газар үнэгүй өмчлөн авах эрхтэй бөгөөд Монгол Улсын иргэн газрыг нэг л удаа үнэгүй өмчлөх эрхтэй. Иймээс нийслэлийн иргэн… Дэлгэрэнгүй… »

2011-2013 Багануур дүүргийн газар өмчлөлийн өнөөгийн байдал байдал

2011-2013 Багануур дүүргийн газар өмчлөлийн өнөөгийн байдал байдал

Одоо эзэмшиж байгаа газраа өмчилхөөр хүсэлтээ гаргасан 635 иргэний газрыг Нийслэлийн Засаг Даргын 11 удаагын -ын захирамжаар 41.03 га газрыг  өмчлүүлээд байна.Хамтран өмчлөгчөөс хасалт хийлгэх хүсэлтээ гаргасан  93 иргэний өргөдлийг… Дэлгэрэнгүй… »

ӨМНӨ ГАРСАН ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ШИЙДВЭРЭЭС ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧИЙН НЭР ХАСУУЛАХАД

ӨМНӨ ГАРСАН ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ШИЙДВЭРЭЭС ХАМТРАН ӨМЧЛӨГЧИЙН НЭР ХАСУУЛАХАД

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулинд 2008 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар Монгол Улсын иргэн бүр гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар нэг удаа үнэгүй өмчлөн… Дэлгэрэнгүй… »

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТҮР ХУГАЦААГААР ХОЙШЛОГДЛОО.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДЭД ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ГАЗАР ӨМЧЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТҮР ХУГАЦААГААР ХОЙШЛОГДЛОО.

НИТХ-ын 2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 10/39-р тогтоолоор 2014-2016 онд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар иргэнд өмчлүүлэх 15309 га бүхий 52 газрын байршил тогтоогоод байна. Уг тогтоолын хэрэгжилт болон… Дэлгэрэнгүй… »

Иргэдэд цахим хэлбэрээр газар өмчлүүлнэ

Иргэдэд цахим хэлбэрээр газар өмчлүүлнэ

Өдөр хоног өнгөрөх тутам хамгийн их үнэд орж буй зүйлийн нэг бол яах аргагүй газар. Монгол Улс нэг хүн амд тооцогдох газар нутгийн хэмжээгээрээ дэлхийд дээгүүр бичигддэг. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн… Дэлгэрэнгүй… »

Өмч,газрын харилцааны албаны хагас жилийн тайлан

Өмч,газрын харилцааны албаны хагас жилийн тайлан

Монгол Улсын Газрын тухай хууль, Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль, Газрын төлбөрийн тухай хууль, Татварын багц хууль, Төрийн

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

Иргэнд өмчлүүлэх газрынзориулалт: Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар  /1-удааүнэгүй/ Аж ахуйн зориулалтаар

Багануур дүүргийн өмч газрын харилцааны албаны мэдээлэл

Багануур дүүргийн өмч газрын харилцааны албаны мэдээлэл

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт газрын талаар баримталж буй төрийн бодлого, газрын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, эрчимжүүлэх, хяналтыг сайжруулах, илэрч буй зөрчлийг арилгах, газрын харилцаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэн мэдээллийг ил тод… Дэлгэрэнгүй… »