List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А-62 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж,  хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А-62 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

 2020 оны 02 сарын 19 өдөр                                          А/62       … Дэлгэрэнгүй… »

А-57 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч  хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А-57 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2020 оны 02 сарын 14                                          А/57         … Дэлгэрэнгүй… »

А-53 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх  талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга  хэмжээний тухай

А-53 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Эрүүл мэндийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/50Контракт гэрээ дүгнэсэн дүнг баталж,  урамшуулал олгох тухай

А/50Контракт гэрээ дүгнэсэн дүнг баталж, урамшуулал олгох тухай

2020 оны 02 сарын 11                                   А/50                 … Дэлгэрэнгүй… »