List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А-53 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А-53 Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Эрүүл мэндийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/50Контракт гэрээ дүгнэсэн дүнг баталж, урамшуулал олгох тухай

А/50Контракт гэрээ дүгнэсэн дүнг баталж, урамшуулал олгох тухай

2020 оны 02 сарын 11                                   А/50                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-49 Гүйцэтгэлийн тайлангийн урамшуулал олгох тухай

А-49 Гүйцэтгэлийн тайлангийн урамшуулал олгох тухай

2020 оны 02 сарын 11 өдөр                                                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-46 Газар эзэмших гэрчилгээний хаяг, хороо өөрчлөх тухай

А-46 Газар эзэмших гэрчилгээний хаяг, хороо өөрчлөх тухай

2020 оны 02 сарын 06 өдөр                                                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-45 Авто замын засварын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А-45 Авто замын засварын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Авто замын засварын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр… Дэлгэрэнгүй… »

А/44 Хүүхдийн Тэмүүлэл зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/44 Хүүхдийн Тэмүүлэл зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

  Хүүхдийн Тэмүүлэл зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон… Дэлгэрэнгүй… »

А/43 Цэцэрлэгийн барилга барих ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/43 Цэцэрлэгийн барилга барих ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020 оны 02 сарын 06 өдөр                                           А/43       … Дэлгэрэнгүй… »

А/42 Гүн галуутай сургуулийн гадна хөл бөмбөгийн талбайн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/42 Гүн галуутай сургуулийн гадна хөл бөмбөгийн талбайн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020 оны 02 сарын 06                                                 А/42   … Дэлгэрэнгүй… »