List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А-67 Хөдөлгөөнийг түр хязгаарлах тухай

А-67 Хөдөлгөөнийг түр хязгаарлах тухай

2020 оны 02 сарын 19 өдөр                                   А-67               … Дэлгэрэнгүй… »

А-63 Шуурхай штаб ажиллуулах тухай

А-63 Шуурхай штаб ажиллуулах тухай

2020 оны 02 сарын 19 өдөр                                 А/63                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-62 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж,  хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А-62 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

 2020 оны 02 сарын 19 өдөр                                          А/62       … Дэлгэрэнгүй… »

А-57 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч  хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А-57 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2020 оны 02 сарын 14                                          А/57         … Дэлгэрэнгүй… »