List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А-69 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч  хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А-69 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2020 оны 02 сарын 22 өдөр                               А-69                   … Дэлгэрэнгүй… »

А-68 Олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай

А-68 Олон нийтийн эргүүл ажиллуулах тухай

2020 оны 02 сарын 19 өдөр                                   А/68               … Дэлгэрэнгүй… »

А-70 А-70 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар  авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай

А-70 А-70 Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай

  Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа ажлыг эрчимжүүлэх тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.в, 29.1.6.ж,… Дэлгэрэнгүй… »

А-84Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний  үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдолд хяналт  тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-84Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдолд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай

Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үнийн хөөрөгдөл, зохиомол хомсдолд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай   Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А-83 Шинэ коронавирусийн /COVID-19/  халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга  хэмжээний тухай

А-83 Шинэ коронавирусийн /COVID-19/ халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай

2020 оны 03 сарын 10                                                   … Дэлгэрэнгүй… »

А-82 Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх эрт илрүүлгийн үзлэгийг  эрчимжүүлэх тухай

А-82 Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн үзлэгийг эрчимжүүлэх тухай

Халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн үзлэгийг эрчимжүүлэх тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Эрүүл мэндийн тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А/80 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний  талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай

А/80 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 39 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А-76 12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн  ажлын цагийг хорогдуулах тухай

А-76 12 хүртэлх насны хүүхэдтэй эхчүүдийн ажлын цагийг хорогдуулах тухай

2020 оны 03 сарын 03                                                   … Дэлгэрэнгүй… »