List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А/149 Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүрч ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/149 Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүрч ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/140 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад цахимаар хичээлээ судлахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/140 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад цахимаар хичээлээ судлахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А-139 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А-139 газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А-138 хөрөнгө гаргах тухай

А-138 хөрөнгө гаргах тухай

А-137 Тээврийн зардалд хөрөнгө гаргах тухай

А-137 Тээврийн зардалд хөрөнгө гаргах тухай

А-136 Хяналт шалгалт хийж ажлын гүйцэтгэлийг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-136 Хяналт шалгалт хийж ажлын гүйцэтгэлийг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-135 хяналт шалгалт хийж, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-135 хяналт шалгалт хийж, ажлын гүйцэтгэлийг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-134 Манай хороо-миний гудамж аян зохион байгуулах тухай

А-134 Манай хороо-миний гудамж аян зохион байгуулах тухай

А-133 ЕБС-ийн 1-р ангийн хамран сурах тойрог тогтоох, сурагчдын бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-133 ЕБС-ийн 1-р ангийн хамран сурах тойрог тогтоох, сурагчдын бүртгэлийг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-165 Талбайн хэмжээ өөрчилж, ашиглуулах тухай

А-165 Талбайн хэмжээ өөрчилж, ашиглуулах тухай

Талбайн хэмжээ өөрчилж, ашиглуулах тухай 2020 оны 04 сарын 27 А/165 Улаанбаатар хот Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай… Дэлгэрэнгүй… »