List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А-166 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай

А-166 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай

2020 оны 04 сарын 27 А/166 Улаанбаатар хот Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

Талбайн хэмжээ өөрчилж, ашиглуулах тухай

Талбайн хэмжээ өөрчилж, ашиглуулах тухай

2020 оны 04 сарын 27 өдөр Дугаар 165 Улаанбаатар хот Талбайн хэмжээ өөрчилж, ашиглуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020 оны 04 сарын 27 өдөр Дугаар 164 Улаанбаатар хот Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А-156 Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн түр хязгаарлах тухай

А-156 Зорчигч тээврийн хөдөлгөөнийг хэсэгчлэн түр хязгаарлах тухай

А-155 Өнжмөл шар өвсний түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлэх тухай

А-155 Өнжмөл шар өвсний түймэр гарахаас урьдчилан сэргийлэх тухай

А-154 зөөврийн усан сангийн барилгын ажилд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-154 зөөврийн усан сангийн барилгын ажилд хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-153 Наадмын талбайн тохижилтын ажилд хяналт шалгалт хийх ажлы хэсэг байгуулах тухай

А-153 Наадмын талбайн тохижилтын ажилд хяналт шалгалт хийх ажлы хэсэг байгуулах тухай

А/150 Шинэ төрлийн коронавирусийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай

А/150 Шинэ төрлийн коронавирусийн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний тухай

А/149 Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүрч ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/149 Зорилтот бүлгийн иргэдэд хүрч ажиллах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/140 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад цахимаар хичээлээ судлахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/140 Ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад цахимаар хичээлээ судлахад дэмжлэг үзүүлэх тухай