List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А/31 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай

А/31 Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай

А/19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

А/19 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

А/30 Баримтат кино хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/30 Баримтат кино хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/29 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А/29 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А/28 Хөрөнгө гаргах тухай

А/28 Хөрөнгө гаргах тухай

А/26 Засаг даргын тамгын газрын дулааны узель зангидах, засвар үйлчилгээнд зориулж хөрөнгө гаргах тухай

А/26 Засаг даргын тамгын газрын дулааны узель зангидах, засвар үйлчилгээнд зориулж хөрөнгө гаргах тухай

А/25 Засаг даргын тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлэг авахад хөрөнгө гаргах тухай

А/25 Засаг даргын тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлэг авахад хөрөнгө гаргах тухай

А/132 “Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/132 “Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай

“Ковид-19” вирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх хүмүүнлэгийн төсөл хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020 оны 04 сарын 08                           … Дэлгэрэнгүй… »

А/130 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай

А/130 Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээний тухай 2020 оны 04 сарын 03                                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-129 Засаг даргын шагналаар шагнуулах тухай

А-129 Засаг даргын шагналаар шагнуулах тухай

Засаг даргын шагналаар шагнах тухай 2020 оны 04 сарын 02                                         … Дэлгэрэнгүй… »