List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А-49 Гүйцэтгэлийн тайлангийн урамшуулал олгох тухай

А-49 Гүйцэтгэлийн тайлангийн урамшуулал олгох тухай

2020 оны 02 сарын 11 өдөр                                                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-46 Газар эзэмших гэрчилгээний хаяг, хороо өөрчлөх тухай

А-46 Газар эзэмших гэрчилгээний хаяг, хороо өөрчлөх тухай

2020 оны 02 сарын 06 өдөр                                                 … Дэлгэрэнгүй… »

А-45 Авто замын засварын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А-45 Авто замын засварын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Авто замын засварын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр… Дэлгэрэнгүй… »

А/44 Хүүхдийн Тэмүүлэл зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/44 Хүүхдийн Тэмүүлэл зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

  Хүүхдийн Тэмүүлэл зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай   Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон… Дэлгэрэнгүй… »

А/43 Цэцэрлэгийн барилга барих ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/43 Цэцэрлэгийн барилга барих ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020 оны 02 сарын 06 өдөр                                           А/43       … Дэлгэрэнгүй… »

А/42 Гүн галуутай сургуулийн гадна хөл бөмбөгийн талбайн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/42 Гүн галуутай сургуулийн гадна хөл бөмбөгийн талбайн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020 оны 02 сарын 06                                                 А/42   … Дэлгэрэнгүй… »

А/41 Тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А/41 Тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

Тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр… Дэлгэрэнгүй… »

А/38 Биологийн улсын 30 дахь удаагийн олимпиадыг дүүрэгт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А/38 Биологийн улсын 30 дахь удаагийн олимпиадыг дүүрэгт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Биологийн улсын 30 дахь удаагийн олимпиадыг дүүрэгт зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай   Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Боловсролын… Дэлгэрэнгүй… »

А/36 Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

А/36 Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

  Батлан хамгаалах хууль тогтоомжийн хяналт шалгалтын ажлыг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А-34 “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтот жилийн ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-34 “Нэг хот-нэг стандарт” зорилтот жилийн ажлын хэсэг байгуулах тухай

“Нэг хот-нэг стандарт” зорилтот жилийн ажлын хэсэг байгуулах тухай   Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны… Дэлгэрэнгүй… »