List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

Коронавирусийн цар тахал дэгдсэнтэй холбоотой мэргэжлийн байгууллагуудад шаардлагатай зардлын тооцоолол

Коронавирусийн цар тахал дэгдсэнтэй холбоотой мэргэжлийн байгууллагуудад шаардлагатай зардлын тооцоолол

А/24 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А/24 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

Чанарын бодлого тодорхойлох тухай

Чанарын бодлого тодорхойлох тухай

А/23 Тохижилтын ажил бүртгэх тухай

А/23 Тохижилтын ажил бүртгэх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А/22 Хяналтын камер бүртгэх тухай

А/22 Хяналтын камер бүртгэх тухай

Элсэлтйн ерөнхий шалгалтад амжилт гаргасан багш, сурагчдад урамшуулал олгоход хөрөнгө гаргах тухай

Элсэлтйн ерөнхий шалгалтад амжилт гаргасан багш, сурагчдад урамшуулал олгоход хөрөнгө гаргах тухай

Дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар судалгаа гаргах дэд ажлын хэсгийг байгуулах тухай

Дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар судалгаа гаргах дэд ажлын хэсгийг байгуулах тухай

4 дүгээр хорооны халуун усны тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг хүлээн авах хэсэг байгуулах тухай

4 дүгээр хорооны халуун усны тоног төхөөрөмж худалдан авах ажлыг хүлээн авах хэсэг байгуулах тухай