List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А/426 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/426 Ажлын хариуцлагыг өндөржүүлж, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/428 Албаны бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай

А/428 Албаны бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай

2019 оны 12 сарын 30 А/428 Улаанбаатар хот Албаны бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/423 Багануур дүүргийн 40 жилийн ойн баярын спорт, урлагын медалийн эх бэлтгэлд зориулж хөрөнгө гаргах тухай

А/423 Багануур дүүргийн 40 жилийн ойн баярын спорт, урлагын медалийн эх бэлтгэлд зориулж хөрөнгө гаргах тухай

А/422 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай

А/422 Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай

2019 оны 12 сарын 20 А/422 Улаанбаатар хот Цэргийн үүрэгтэн, бэлтгэл офицерын бүртгэл явуулах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/420 Багануур дүүргийн наадмын талбайн ариун цэврийн байгууламжийн цэвэр бохир усны системийн ажилд хөрөнгө гаргах тухай

А/420 Багануур дүүргийн наадмын талбайн ариун цэврийн байгууламжийн цэвэр бохир усны системийн ажилд хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 12 сарын 19 А/420 Улаанбаатар хот Багануур дүүргийн наадмын талбайн ариун цэврийн байгууламжийн цэвэр бохир усны системийн ажилд хөрөнгө гаргах тухай 1.Багануур дүүрэг үүсэн байгуулагдсаны 40 жилийн ойн… Дэлгэрэнгүй… »

А/414 Дүүргийн ахмадын шинэ жилийн баярыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

А/414 Дүүргийн ахмадын шинэ жилийн баярыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай

2019 оны 12 сарын 18 А/416 Улаанбаатар хот Дүүргийн ахмадын шинэ жилийн баярыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »

А/412 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай

А/412 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай

2019 оны 12 сарын 17 А/412 Улаанбаатар хот Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, дүүргийн Иргэдийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/409 Харшийн сүлд модны наадамд хөрөнгө гаргах тухай

А/409 Харшийн сүлд модны наадамд хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 12 сарын 13 А/409 Улаанбаатар хот Харшийн сүлд модны наадамд хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/408 Дүүргийн шинэ жи, оны шилдгүүдийг шагнах ёслолд хөрөнгө гаргах тухай

А/408 Дүүргийн шинэ жи, оны шилдгүүдийг шагнах ёслолд хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 12 сарын 13 А/408 Улаанбаатар хот Дүүргийн шинэ жил, оны шилдгүүдийг шагнах ёслолд хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29… Дэлгэрэнгүй… »

А/407 Санхүүгийн ажилтны үзүүлэх сургалтад шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

А/407 Санхүүгийн ажилтны үзүүлэх сургалтад шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай

2019 оны 12 сарын 13 өдөр А/407 Улаанбаатар хот Санхүүгийн ажилтны үзүүлэх сургалтад шаардагдах хөрөнгө гаргах тухай Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »