List/Grid

ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ Subscribe to ЗАХИРАМЖ ТУШААЛ

А/67 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/67 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай

А/65 Гэрлэн дохио данснаас хасах тухай

А/65 Гэрлэн дохио данснаас хасах тухай

А/44 Техник тоног төхөөрөмж бүртгэх тухай

А/44 Техник тоног төхөөрөмж бүртгэх тухай

А/43 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай

А/43 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай

А/41 Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан Засаг даргын тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлгэнд хөрөнгө гаргах тухай

А/41 Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан Засаг даргын тамгын газрын ажилтан, албан хаагчдын хүүхдийн бэлгэнд хөрөнгө гаргах тухай

А/39 Гамшгаас хамгаалах штаб байгуулах тухай

А/39 Гамшгаас хамгаалах штаб байгуулах тухай

А/37 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А/37 Ахмад настнуудад хүндэтгэл үзүүлэх тухай

А-270 4 дүгээр хорооны чиглэлийн хэрэглээний халуун усны шугамын угсралтын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

А-270 4 дүгээр хорооны чиглэлийн хэрэглээний халуун усны шугамын угсралтын ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2020 оны 07 сарын 28 өдөр Дугаар А-270 Улаанбаатар хот 4 дүгээр хорооны чиглэлийн хэрэглээний халуун усны шугамын угсралтын  ажлын үнэлгээний хороо байгуулах тухай Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/36 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А/36 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А/35 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай

А/35 Улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай