List/Grid

Дүүргийн шуурхай зөвлөгөөн Subscribe to Дүүргийн шуурхай зөвлөгөөн

Багануур Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хурал

Багануур Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хурал

 
Хуралдаанд өнгөрсөн хурлаар Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврыг биелэлтийг танилцуулснаар эхэлсэн.
Төлөвлөгөөт мэдээллүүдийн хувьд:
Онцгой байдлын хэлтэс:
2018 оны 03 дугаар сарын 04-ны шөнө залуусын хэсгийн 23-01 тоотод гал гарч байна гэсэн дуудлагаар … Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар 2018.02.27

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар 2018.02.27

 
 
 

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
 
Хариуцах байгууллага
Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан

1
Улс, нийслэлийн төсөв, ОНХС-ийн хөрөнгө, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээг худалдан авах ажиллагааны тухай хууль болон холбогдох журмуудын дагуу шударга, ил … Дэлгэрэнгүй… »

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

 
Хуралдаан өнгөрсөн 21 хоногт хийж хэрэгжүүлсэн ажлын товч мэдээлэл болон өнгөрсөн шуурхай хуралдаанаар дүүргийн Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгаврыг танилцуулснаар эхэллээ.
Төлөвлөгөөт мэдээлүүдийн хувьд:
Цагдаагийн хэлтэс: Нийт 118 өргөдөл гомдол бүртгэгдсэн ба … Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
 
Хариуцах байгууллага
Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан

1
Орон нутгийн , өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрууд болон төсөвт  байгууллагууд санхүүгийн тайлангаа Нийслэл дэх төрийн аудитын газарт 02-р сарын 25-ны дотор хүргүүлж … Дэлгэрэнгүй… »

ТАХИА ЖИЛИЙН СҮҮЛИЙН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

ТАХИА ЖИЛИЙН СҮҮЛИЙН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО.

Шуурхай хуралдааны эхэнд дүүргийн Засаг даргаас өнгөрөгч 14 хоногт өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг танилцуулсан. Өнгөрөгч хугацаанд нийт байгууллагуудад Edoc программаар 1381 албан бичиг хүргэгдсэн ба 1149 бичиг шийдвэрлэгдсэн байна.
Цагдаагийн хэлтэст … Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ХУВААРЬ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ХУВААРЬ

2018.01.16-ны өдөр дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.01.16-ны өдөр дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
 
Хариуцах байгууллага
Хяналт тавих байгууллага,  албан тушаалтан

1
Сар шинийн баяр болохтой холбогдуулан  махны үзэсгэлэн худалдааг нэг дор төвлөрүүлэх, ил задгай мах худалдаалахгүй байхад   анхаарч ажиллах
14
ДБҮҮХ ЦХ МХХ
ЗДТГ

2
Байгууллагууд ахмадуудаа хүлээн авч хүндэтгэл … Дэлгэрэнгүй… »

Өнөөдөр удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн боллоо.

Өнөөдөр удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн боллоо.

Зөвлөгөөний эхэнд дүүргийн Засаг даргаас өнгөрөгч 14 хоногт өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг ТЗУХ-ийн дарга Б.Туяа танилцууллаа.
Дүүргийн Прокурорын газраас эрүүгийн хууль, зөрчлийн тухай хуулиар мэдээлэл өгсөн. Өнгөрөгч онтой харьцуулахад зөрчлийн тоо … Дэлгэрэнгүй… »

2018.01.03-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.01.03-ны өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2018.01.03-ны  өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын
 шуурхай хуралдааны үеэр засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

 

 
Товч агуулга
 
Хугацаа
Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан
Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1
Ажил тайлагнах,  дүгнэх ажлыг зохион байгуулах
14
Байгууллагын удирдлагууд
ТЗУХ

2
“Боловсролын хөгжлийг дэмжих жил” –ийн … Дэлгэрэнгүй… »

2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдрийн дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

2017  оны 11 дүгээр  сарын 28-ний өдрийн дүүргийн
удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөний үеэр
 Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар


Товч агуулга
Хугацаа
Хариуцах байгууллага, албан тушаалтан
Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

1
Төсвийн  тодотгол хийхтэй холбогдуулан  материалаа бэлдэх, мөн … Дэлгэрэнгүй… »