List/Grid

Дүүргийн шуурхай зөвлөгөөн Subscribe to Дүүргийн шуурхай зөвлөгөөн

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

С.ДАВААСҮРЭН: “НЭГ ХААЛГА-НЭГ ШИНЖИЛГЭЭ” ТАНДАЛТ ИЛРҮҮЛГИЙН ШИНЖИЛГЭЭГ САЙТАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХЫГ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО.

С.ДАВААСҮРЭН: “НЭГ ХААЛГА-НЭГ ШИНЖИЛГЭЭ” ТАНДАЛТ ИЛРҮҮЛГИЙН ШИНЖИЛГЭЭГ САЙТАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХЫГ МЭРГЭЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО.

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ЦАХИМААР ХУРАЛДЛАА

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН ЦАХИМААР ХУРАЛДЛАА

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр

Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

УДИРДАХ АЖИЛТНУУД ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ЦАХИМААР ХУРАЛДЛАА

УДИРДАХ АЖИЛТНУУД ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ЦАХИМААР ХУРАЛДЛАА

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААН БОЛЛОО

ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 81%-ТАЙ БАЙНА.

ДҮҮРГИЙН ХЭМЖЭЭНД ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 81%-ТАЙ БАЙНА.

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар