List/Grid

Дүүргийн шуурхай зөвлөгөөн Subscribe to Дүүргийн шуурхай зөвлөгөөн

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР  ДҮҮРГИЙН  ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН   ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

                                      

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр  Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2020.04.01   №   Товч агуулга   Хугацаа   Хариуцах байгууллага   Хяналт тавих байгууллага 1 Улаанбаатар хотоос тусгаарлалтаас гарч Багануур дүүрэгт 14 хоног гэрийн хорионд байх 17 иргэний судалгааг… Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр  Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

Дүүргийн удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны үеэр Засаг даргын өгсөн  үүрэг даалгавар

2020.03.17   №   Товч агуулга   Хугацаа   Хариуцах байгууллага   Хяналт тавих байгууллага 1 Шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, гуу жалга дагаж буухгүй байхыг айл… Дэлгэрэнгүй… »

БАГАНУУР ДҮҮРЭГТ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛДВЭР БАРИХ АСУУДЛААР ЗАСАГ ДАРГА Ц.САНДАГ-ОЧИР ТАЙЛБАР ХИЙЛЭЭ.

БАГАНУУР ДҮҮРЭГТ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛДВЭР БАРИХ АСУУДЛААР ЗАСАГ ДАРГА Ц.САНДАГ-ОЧИР ТАЙЛБАР ХИЙЛЭЭ.

МЭДЭЭ БАГАНУУР ДҮҮРЭГТ АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДЛЫН ҮЙЛДВЭР БАРИХ АСУУДЛААР ЗАСАГ ДАРГА Ц.САНДАГ-ОЧИР ТАЙЛБАР ХИЙЛЭЭ. Posted by Багануур Дүүрэг ЗДТГ on Wednesday, February 26, 2020

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА Ц.САНДАГ-ОЧИР ДАРААХ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА Ц.САНДАГ-ОЧИР ДАРААХ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

МЭДЭЭ УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА Ц.САНДАГ-ОЧИР ДАРААХ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ. Posted by Багануур Дүүрэг ЗДТГ on Wednesday, February 26, 2020