List/Grid

Дүүргийн шуурхай зөвлөгөөн Subscribe to Дүүргийн шуурхай зөвлөгөөн

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 50 ХУВИЙН ДҮҮРГЭЛТТЭЙГЭЭР НЭЭЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ ҮҮРГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ САЙТАР МӨРДҮҮЛЭХИЙГ ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО

СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 50 ХУВИЙН ДҮҮРГЭЛТТЭЙГЭЭР НЭЭЖ БАЙГААТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ ҮҮРГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД ХЯНАЛТ ТАВЬЖ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ САЙТАР МӨРДҮҮЛЭХИЙГ ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны эхэнд өнгөрсөн хурлаар Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга Б.Туяа танилцууллаа. Төлөвлөгөөт мэдээллүүд: Цагдаагийн хэлтэс өнгөрсөн 7 хоногт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас… Дэлгэрэнгүй… »

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

ЭНД ДАРЖ ТАТАЖ АВНА УУ

2022 ОНЫ 01-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨГДӨХ ХУУЛИУДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2022 ОНЫ 01-Р САРЫН 01-НИЙ ӨДРӨӨС ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР МӨРДӨГДӨХ ХУУЛИУДЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ УДИРДАХ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Дүүргийн Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийн удирдлага, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах зөвлөлийн дарга, гишүүд оролцсон тус сургалтаар газар хөдлөлтийн аюулын өнөөгийн байдал, нөлөөлж буй хүчин зүйлс, аюулт үзэгдлээс урьдчилан… Дэлгэрэнгүй… »

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТООЛЛОГОД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙЖ, САЙТАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХЫГ ҮҮРЭГ БОЛГОВ

АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТООЛЛОГОД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД ХАРИУЦЛАГАТАЙ БАЙЖ, САЙТАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХЫГ ҮҮРЭГ БОЛГОВ

Удирдах ажилтнуудын шуурхай хуралдааны эхэнд өнгөрсөн хурлаар Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг ЗДТГ-ын ТЗУХ-ийн дарга Б.Туяа танилцууллаа. Төлөвлөгөөт мэдээллүүд: Цагдаагийн хэлтэс өнгөрсөн 7 хоногт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас… Дэлгэрэнгүй… »

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДЭД ЮНИВИШН КОМПАНИЙН ГУРВАЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛНЭ

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН АЙЛ ӨРХҮҮДЭД ЮНИВИШН КОМПАНИЙН ГУРВАЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛНЭ

Юнивишн компани Багануур дүүргийн гэр хороололд гурвалсан үйлчилгээг нэвтрүүлэх дэд бүтэц, технологийн шийдэл, боломжийг нэвтрүүлэх чиглэлээр Дүүргийн удирдлагууд, БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн захирал Н.Мөнгөнхөлөгт нартай уулзлаа.Уулзалтаар Дүүргийн Засаг дарга С.Даваасүрэн иргэдэд маш… Дэлгэрэнгүй… »