List/Grid

ИЛ ТОД БАЙДАЛ Subscribe to ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Багануур дүүргийн 2013 .07.16-ны өдрийн  Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн нийслэл,  Дүүргийн засаг даргын үүрэг даалгавар

Багануур дүүргийн 2013 .07.16-ны өдрийн Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн нийслэл, Дүүргийн засаг даргын үүрэг даалгавар

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын сангийн ажил дуусгах

                                    /Орлогч О.Мөнхтулга, Орлогч Г.Цамбагарав, ХААА Хашлянхуа, СТСХ Халиун/

Газар өмчлөлийн ажил эрчимжүүлэх

                                    /ӨГХА Ш.Отгонбаяр/

2013.06.11-ний өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс  өгөгдсөн үүрэг даалгавар

2013.06.11-ний өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар

1.    Төсвийн тодотголд оруулах санал авах

/ Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/

Хэсгийн ахлагч нарыг сонгуулийн сурталчилгааны  ажилд оролцуулахгүй байх

/ ЗДТГазрын дарга Б.Мөнхбат/

Сонгууль явагдах өдөр олон нийтийн үйл … Дэлгэрэнгүй… »

2013.05.28-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс  өгөгдсөн үүрэг даалгавар

2013.05.28-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар

1. Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг” байгуулсан томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн

2013.04.16-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс  өгөгдсөн үүрэг даалгавар

2013.04.16-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар
1. Дүүргийн хэмжээнд 04.19,20-ны өдрүүдэд  их цэвэрлэгээг хийж хэрэгжүүлэх
/ТХҮХэлтэс,  Хөдөлмөрийн хэлтэс, Авто-жим НӨҮГ/
2. Авто машиныг үзлэг оношлогоонд оруулах, авто тээврийн татвар , агаарын бохирдолын төлбөр … Дэлгэрэнгүй… »