List/Grid

ИЛ ТОД БАЙДАЛ Subscribe to ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/336

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/336

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Огноо: 2014-05-12
Сонгон  шалгаруулалтын нэр: Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны засварын ажил
Сонгон шалгаруулалтын дугаар: БНД.СШ-02
 Багануур дүүргийн Засаг даргын тамгын газар эрх бүхий сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдоос Багануур дүүргийн … Дэлгэрэнгүй… »

УРИЛГА

УРИЛГА

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА
Дүүргийн Засаг даргын  А/107 тоот ”Хуваарь батлуулж, хэрэгжүүлэх тухай”  захирамжийн хуваарийн дагуу  “Худалдан авах ажиллагааг илүү нээлттэй болгох нь” сэдэвт  хэлэлцүүлэг 2013 оны 12 дугаар сарын 04-ний … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.09.10-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.09.10-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:

1.     Дүүрэгт “ Байнга” зах ажиллуулах байршлыг тогтоож, үйл ажиллагааг эхлүүлэх

/Засаг даргын орлогч Г.Цамбагарав, Өмч газрын харилцааны алба/

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.08.28-ны өдрийн  шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.08.28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:
1. Дүүрэгт зах ажиллуулах асуудлаар ажлын зураг төсвийг хийх
                                                    /Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/
2. Хичээлийн шинэ жилд зориулж дүүргүүдийн ЗДТГ хэд хэдэн байршилд хүүхдүүдэд зориулсан зүйлсийг … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.08.14-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн  үүрэг даалгавар

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.08.14-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:

1.    Реклам, зар сурталчилгааны самбарыг цэгцлэх бодлого боловсруулах

                                               /Засаг даргын орлогч Г.Цамбагарав, ТХҮХэлтэс/

2.    Цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг дуусгах

/ Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга /

3.    Байгууллага, ААН-н өвөлжилтийн … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн 2013 .07.16-ны өдрийн  Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн нийслэл,  Дүүргийн засаг даргын үүрэг даалгавар

Багануур дүүргийн 2013 .07.16-ны өдрийн Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн нийслэл, Дүүргийн засаг даргын үүрэг даалгавар

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын сангийн ажил дуусгах

                                    /Орлогч О.Мөнхтулга, Орлогч Г.Цамбагарав, ХААА Хашлянхуа, СТСХ Халиун/

Газар өмчлөлийн ажил эрчимжүүлэх

                                    /ӨГХА Ш.Отгонбаяр/

2013.06.11-ний өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс  өгөгдсөн үүрэг даалгавар

2013.06.11-ний өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар

1.    Төсвийн тодотголд оруулах санал авах

/ Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/

Хэсгийн ахлагч нарыг сонгуулийн сурталчилгааны  ажилд оролцуулахгүй байх

/ ЗДТГазрын дарга Б.Мөнхбат/

Сонгууль явагдах өдөр олон нийтийн үйл … Дэлгэрэнгүй… »

2013.05.28-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс  өгөгдсөн үүрэг даалгавар

2013.05.28-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар

1. Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг” байгуулсан томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн

2013.04.16-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс  өгөгдсөн үүрэг даалгавар

2013.04.16-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар
1. Дүүргийн хэмжээнд 04.19,20-ны өдрүүдэд  их цэвэрлэгээг хийж хэрэгжүүлэх
/ТХҮХэлтэс,  Хөдөлмөрийн хэлтэс, Авто-жим НӨҮГ/
2. Авто машиныг үзлэг оношлогоонд оруулах, авто тээврийн татвар , агаарын бохирдолын төлбөр … Дэлгэрэнгүй… »