List/Grid

ИЛ ТОД БАЙДАЛ Subscribe to ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны тайлан

ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны тайлан

Нийслэлийн Багануур Дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газрын 2014 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайланг ЭНД ДАРЖ  үзнэ үү.

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/336

Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/336

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА

Огноо: 2014-05-12
Сонгон  шалгаруулалтын нэр: Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны засварын ажил
Сонгон шалгаруулалтын дугаар: БНД.СШ-02
 Багануур дүүргийн Засаг даргын тамгын газар эрх бүхий сонгон шалгаруулалтанд оролцогчдоос Багануур дүүргийн … Дэлгэрэнгүй… »

УРИЛГА

УРИЛГА

БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА
Дүүргийн Засаг даргын  А/107 тоот ”Хуваарь батлуулж, хэрэгжүүлэх тухай”  захирамжийн хуваарийн дагуу  “Худалдан авах ажиллагааг илүү нээлттэй болгох нь” сэдэвт  хэлэлцүүлэг 2013 оны 12 дугаар сарын 04-ний … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.09.10-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.09.10-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:

1.     Дүүрэгт “ Байнга” зах ажиллуулах байршлыг тогтоож, үйл ажиллагааг эхлүүлэх

/Засаг даргын орлогч Г.Цамбагарав, Өмч газрын харилцааны алба/

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.08.28-ны өдрийн  шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.08.28-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:
1. Дүүрэгт зах ажиллуулах асуудлаар ажлын зураг төсвийг хийх
                                                    /Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/
2. Хичээлийн шинэ жилд зориулж дүүргүүдийн ЗДТГ хэд хэдэн байршилд хүүхдүүдэд зориулсан зүйлсийг … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.08.14-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн  үүрэг даалгавар

Багануур дүүргийн Засаг даргын 2013.08.14-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:

1.    Реклам, зар сурталчилгааны самбарыг цэгцлэх бодлого боловсруулах

                                               /Засаг даргын орлогч Г.Цамбагарав, ТХҮХэлтэс/

2.    Цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг дуусгах

/ Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга /

3.    Байгууллага, ААН-н өвөлжилтийн … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн 2013 .07.16-ны өдрийн  Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн нийслэл,  Дүүргийн засаг даргын үүрэг даалгавар

Багануур дүүргийн 2013 .07.16-ны өдрийн Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн нийслэл, Дүүргийн засаг даргын үүрэг даалгавар

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГААС ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР:

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын сангийн ажил дуусгах

                                    /Орлогч О.Мөнхтулга, Орлогч Г.Цамбагарав, ХААА Хашлянхуа, СТСХ Халиун/

Газар өмчлөлийн ажил эрчимжүүлэх

                                    /ӨГХА Ш.Отгонбаяр/

2013.06.11-ний өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс  өгөгдсөн үүрэг даалгавар

2013.06.11-ний өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар

1.    Төсвийн тодотголд оруулах санал авах

/ Засаг даргын орлогч О.Мөнхтулга/

Хэсгийн ахлагч нарыг сонгуулийн сурталчилгааны  ажилд оролцуулахгүй байх

/ ЗДТГазрын дарга Б.Мөнхбат/

Сонгууль явагдах өдөр олон нийтийн үйл … Дэлгэрэнгүй… »

2013.05.28-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс  өгөгдсөн үүрэг даалгавар

2013.05.28-ны өдрийн Дүүргийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар

1. Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг” байгуулсан томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн