List/Grid

Хороод Subscribe to Хороод

Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Нийтийн зар Мэдээний самбар”-ын байршил

Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Нийтийн зар Мэдээний самбар”-ын байршил

Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт орших
“Нийтийн Зар Мэдээний Самбар”–ын байршил
2014.06.10

Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны товч танилцуулга

Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны товч танилцуулга

            1978 оны 9 сард БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн зарлигаар засаг захиргааны анхан шатны нэгж Багануур хороо байгуулагдсан. Багануур хороо нь 1980 онд Хотын район,1992 онд Нийслэлийн дүүрэг болон байгуулагдсан.
Улмаар 1995-06-15-ны … Дэлгэрэнгүй… »