List/Grid

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс Subscribe to Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Багануур дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Орон нутгийн төсвийн байгууллагад олгосон санхүүжилт

Орон нутгийн төсвийн байгууллагад олгосон санхүүжилт

  Төсвийн байгууллагуудад олгосон санхүүжилт 9 сарын байдлаар
Өр авлагын 9-р сарын мэдээ

Багануур дүүргийн төсөвт байгууллагын 2013 оны 2-р улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Багануур дүүргийн төсөвт байгууллагын 2013 оны 2-р улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Тус нэгтгэлд орон нутгийн төсвийн 6 байгууллага, 7 сан, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 17 байгууллагын санхүүгийн тайлан

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэл

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэл

/2013  оны 6-р сарын 30-ны байдлаар /
Энэ оны 6 сарын байдлаар дүүргийн орон нутгийн төсвийн 9 байгууллага, санд 1 тэрбум 984 сая төгрөгийн, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 17 төсвийн байгууллагад … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн орон нутгийн байгууллагуудын төлөвлөгөө төсөл

Багануур дүүргийн орон нутгийн байгууллагуудын төлөвлөгөө төсөл

2014 – 2016 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /2013  оны 5-р сарын 31-ны байдлаар /

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /2013 оны 5-р сарын 31-ны байдлаар /

Энэ оны 5 сарын байдлаар дүүргийн орон нутгийн төсвийн 9 байгуулага, санд 1 тэрбум 619 сая төгрөгийн, тусгай

2013.05.31-ны байдлаар орлогын мэдээ

2013.05.31-ны байдлаар орлогын мэдээ

Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Хог хаягдлын хураамжийн төлбөрийг  хэрхэн төвлөрүүлэх тухай хэлэлцүүлэг боллоо

Сууц өмчлөгчдийн холбоо, Хог хаягдлын хураамжийн төлбөрийг хэрхэн төвлөрүүлэх тухай хэлэлцүүлэг боллоо

2012 онд батлагдсан “Хог хаягдлын тухай хууль”, НИТХ-ын 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор хог хаягдлын хураамж нь орон нутгийн төсвийн орлогын нэг төрөл байх, үйлчилгээний төлбөр хураамжийг төвлөрүүлэх эрх үүргийг … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүрэгт 2012-2013 он дамжин  нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил /2013-05-01-ний байдлаар/

Багануур дүүрэгт 2012-2013 он дамжин нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил /2013-05-01-ний байдлаар/

ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  /2013  оны 4-р сарын 30-ны байдлаар /

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /2013 оны 4-р сарын 30-ны байдлаар /

Дүүргийн орон нутгийн болон тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 25 байгууллага, санд өссөн дүнгээр нийт 3 тэрбум 696 сая төгрөгийн санхүүжилт олгосоны 32,4 хувь буюу 1 тэрбум 198 сая төгрөгийн санхүүжилтийг … Дэлгэрэнгүй… »