List/Grid

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс Subscribe to Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 7-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Багануур дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2-р сарын мэдээ

Орон нутгийн төсвийн байгууллагад олгосон санхүүжилт

Орон нутгийн төсвийн байгууллагад олгосон санхүүжилт

  Төсвийн байгууллагуудад олгосон санхүүжилт 9 сарын байдлаар
Өр авлагын 9-р сарын мэдээ

Багануур дүүргийн төсөвт байгууллагын 2013 оны 2-р улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Багануур дүүргийн төсөвт байгууллагын 2013 оны 2-р улирлын санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Тус нэгтгэлд орон нутгийн төсвийн 6 байгууллага, 7 сан, тусгай зориулалтын шилжүүлгийн 17 байгууллагын санхүүгийн тайлан

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэл

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэл

/2013  оны 6-р сарын 30-ны байдлаар /
Энэ оны 6 сарын байдлаар дүүргийн орон нутгийн төсвийн 9 байгууллага, санд 1 тэрбум 984 сая төгрөгийн, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүжих 17 төсвийн байгууллагад … Дэлгэрэнгүй… »

Багануур дүүргийн орон нутгийн байгууллагуудын төлөвлөгөө төсөл

Багануур дүүргийн орон нутгийн байгууллагуудын төлөвлөгөө төсөл

2014 – 2016 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /2013  оны 5-р сарын 31-ны байдлаар /

Дүүргийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ /2013 оны 5-р сарын 31-ны байдлаар /

Энэ оны 5 сарын байдлаар дүүргийн орон нутгийн төсвийн 9 байгуулага, санд 1 тэрбум 619 сая төгрөгийн, тусгай

2013.05.31-ны байдлаар орлогын мэдээ

2013.05.31-ны байдлаар орлогын мэдээ