List/Grid

Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс Subscribe to Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршуулгын үйл ажиллагааг зохицуулах журмыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт хог хаягдлыг бууруулах, зохицуулах журам

Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт хог хаягдлыг бууруулах, зохицуулах журам

Багануур дүүргийн нутаг дэвсгэрт хог хаягдлыг бууруулах, зохицуулах журмыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын хэсгээс байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлэх тухай

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлын хэсгээс байгууллагуудад зөвлөмж хүргүүлэх тухай

  Хавсралтыг ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнуудын талаарх мэдээлэл

Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтнуудын талаарх мэдээлэл

Д/д Овог нэр Албан тушаал Харилцах утас 1 Б.Дарьхүү Хороо, иргэдийн эрэлт хүсэлт хариуцсан мэргэжилтэн 7021-4444      89206702 2 Ц.Хишигжаргал Засаг даргын туслах бөгөөд гадаад харилцаа хариуцсан мэргэжилтэн 7021-0330     … Дэлгэрэнгүй… »

Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний А/633 захирамж

Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 29-ний А/633 захирамж

 

Урьдчилсан үзлэг

Урьдчилсан үзлэг

Дүүргийн салбар комиссын ажлын хэсгийнхэн  албан байгууллагуудын архив , албан хэрэг хөтлөлт, төрийн ажлын зохион байгуулалтын  улсын үзлэгийн бэлтгэл ажилтай танилцаж, төлөвлөгөөний биелэлтийг шалгаж, ажил мэргэжлийн заавар зөвлөгөө өглөө. Ажлын… Дэлгэрэнгүй… »