List/Grid

Иргэдтэй хийх уулзалт Subscribe to Иргэдтэй хийх уулзалт

Дүүргийн төр захиргааны байгууллагын удирдлагууд иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь

Дүүргийн төр захиргааны байгууллагын удирдлагууд иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь

нэг хот нэг стандарт зорилтот жилийн арга хэмжээний хагас жилийн биелэлт

нэг хот нэг стандарт зорилтот жилийн арга хэмжээний хагас жилийн биелэлт

Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны Иргэдийн нийтийн хурал 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр хуралдаж 174 иргэн оролцлоо.

Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны Иргэдийн нийтийн хурал 2020 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр хуралдаж 174 иргэн оролцлоо.

  Хурлаар хорооны Засаг даргын 2019 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг сонсон хэлэлцэж хуралд оролцсон иргэдийн 95%-ийн саналаар хорооны Засаг даргын үйл ажиллагаанд БҮРЭН ХАНГАЛТТАЙ гэсэн үнэлгээг өглөө. Тус хорооны… Дэлгэрэнгүй… »

Дүүргийн төр захиргааны байгууллагын удирдлагууд иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь

Дүүргийн төр захиргааны байгууллагын удирдлагууд иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь