List/Grid

хууль Subscribe to хууль

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд  мөрдөгдөж буй эрх зүйн актууд­­

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй эрх зүйн актууд­­

Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын үйл ажиллагаанд
мөрдөгдөж буй эрх зүйн актууд
 
 


Хууль тогтоомж
 Батлагдсан огноо
Хүчин төгөлдөр мөрдөгдсөн огноо

1
Монгол Улсын Үндсэн хууль
1992.01.13
1992.02.12

2
Төрийн албаны тухай хууль
2002.06.28
2002.06.28

3
Төрийн албаны тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/
2017.12.07
2019.01.01

4
Авлигын эсрэг хууль
2006.07.06
2006.11.01

5
Ард … Дэлгэрэнгүй… »