List/Grid

ДЭЭД ГАЗРААС ИРСЭН ШИЙДВЭР Subscribe to ДЭЭД ГАЗРААС ИРСЭН ШИЙДВЭР

ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

ТӨРИЙН АРХИВААС ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

Коронавируст халдварын тархалтын түвшинг тогтоож төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам

Коронавируст халдварын тархалтын түвшинг тогтоож төрийн байгууллага, хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам

Нийслэлийн Засаг даргын А/265 тоот захирамж:”ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ”

Нийслэлийн Засаг даргын А/265 тоот захирамж:”ГАМШГААС ХАМГААЛАХ БҮХ НИЙТИЙН БЭЛЭН БАЙДЛЫН ЗЭРЭГТ ШИЛЖҮҮЛСЭНТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ”

Малын тоо толгойд ноогдуулах албан татварын хэмжээг тогтоох тухай

Малын тоо толгойд ноогдуулах албан татварын хэмжээг тогтоох тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай

Хаягийн дугаарлалт батлах тухай

Хаягийн дугаарлалт батлах тухай

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА Ц.САНДАГ-ОЧИР ДАРААХ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА Ц.САНДАГ-ОЧИР ДАРААХ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ.

МЭДЭЭ УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНЫ ҮЕЭР ДҮҮРГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССЫН ДАРГА Ц.САНДАГ-ОЧИР ДАРААХ ҮҮРЭГ ЧИГЛЭЛ ӨГЛӨӨ. Posted by Багануур Дүүрэг ЗДТГ on Wednesday, February 26, 2020

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИД САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ, ТҮҮНД ГОМДОЛ ГАРГАХ ЖУРАМ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИД САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ, ТҮҮНД ГОМДОЛ ГАРГАХ ЖУРАМ