List/Grid

2017 ОН Subscribe to 2017 ОН

2017 оны батлагдсан төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

2017 оны батлагдсан төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Оны шилдэг байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэнийг шалгарууллаа

Оны шилдэг байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэнийг шалгарууллаа

  Багануур дүүргийн 2017 оны тэргүүний байгууллага, аж ахуй нэгж, иргэний нийгмийн байгууллага хүмүүсийг шалгарууллаа. Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.12,… Дэлгэрэнгүй… »