List/Grid

А-ЗАХИРАМЖ Subscribe to А-ЗАХИРАМЖ

А-30 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

А-30 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай

Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын  тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.5.3… Дэлгэрэнгүй… »

А/29 Газрын байршлыг шилжүүлж эзэмшүүлэх тухай

А/29 Газрын байршлыг шилжүүлж эзэмшүүлэх тухай

Газрын байршлыг шилжүүлж эзэмшүүлэх тухай   Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 31 дүгээр зүйлийн 31.1.3, Газрын тухай хуулийн 21 дүгээр… Дэлгэрэнгүй… »

А/28 Отроор өвөлжиж буй малчдад эмнэлгийн тусламж үзүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

А/28 Отроор өвөлжиж буй малчдад эмнэлгийн тусламж үзүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай

Отроор өвөлжиж буй малчдад эмнэлгийн тусламж үзүүлэхэд хөрөнгө гаргах тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн… Дэлгэрэнгүй… »

А/26 Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төвлөрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

А/26 Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төвлөрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар, агаарын бохирдлын төлбөр, авто зам ашигласны төлбөр төвлөрүүлэх зарим арга хэмжээний тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний… Дэлгэрэнгүй… »

А-25 Хоггүй шинэлцгээе аяныг зохион байгуулах тухай

А-25 Хоггүй шинэлцгээе аяныг зохион байгуулах тухай

Хоггүй шинэлцгээе аяныг зохион байгуулах тухай   Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежерийн 2020 оны… Дэлгэрэнгүй… »

А-24 Багануур дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, алслагдсан зам, замын байгууламжийн жагсаалт, тоо хэмжээ, цэвэрлэгээний хуваарь батлах тухай

А-24 Багануур дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, алслагдсан зам, замын байгууламжийн жагсаалт, тоо хэмжээ, цэвэрлэгээний хуваарь батлах тухай

Багануур дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, алслагдсан зам, замын байгууламжийн жагсаалт, тоо хэмжээ, цэвэрлэгээний хуваарь батлах тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай… Дэлгэрэнгүй… »

А/19 Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулахыг түр хориглох тухай

А/19 Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулахыг түр хориглох тухай

Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээг зохион байгуулахыг түр хориглох тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5а, 29.2, Гамшгаас хамгаалах… Дэлгэрэнгүй… »

А-16 Дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

А-16 Дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Дүүргийн 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2,… Дэлгэрэнгүй… »

А/15 Эрүүл агаар-Идэвхтэй хөдөлгөөн сэдэвт бүх нийтийн өвлийн өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай

А/15 Эрүүл агаар-Идэвхтэй хөдөлгөөн сэдэвт бүх нийтийн өвлийн өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай

  Эрүүл агаар-Идэвхтэй хөдөлгөөн сэдэвт бүх нийтийн өвлийн өдөрлөгийг зохион байгуулах тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь… Дэлгэрэнгүй… »

А/13 Мал, амьтны халдварт, зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай

А/13 Мал, амьтны халдварт, зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай

Мал, амьтны халдварт, зооноз өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай     Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 “а”, 29.2… Дэлгэрэнгүй… »